Mieszkanie dla młodych – zmiany w 2015r

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 >Pierwszy rok funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych za nami. Pokazał on ogromny potencjał, jak i ujawnił wiele niedociągnięć MdM-u. Skarżyli się zwykli klienci, chcący skorzystać z dopłat, jak i deweloperzy budujący mieszkania dla młodych. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wprowadzić zmiany, które mają zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2015 roku. Jednak konsultacje społeczne, w sprawie nowych rozwiązań w ramach programu MdM wciąż trwają.

MdM będzie bardziej rodzinny.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało sobie o prorodzinnych założeniach programu. Dotychczas, wysokość dofinansowania wynosiła, 10 % z wartości odtworzeniowej mieszkania dla małżeństw bez dzieci oraz 15% dla małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko. Nowy system stawek dofinansowania prezentuje się następująco: – małżeństwa bez dzieci 10% – małżeństwa z jednym dzieckiem 15% – małżeństwa z dwójką dzieci 20% – małżeństwa z trójką dzieci 25%. Należy tu wspomnieć, że dotychczas najliczniejszą grupę uczestniczących w programie MdM, stanowili single i pary bez dzieci około 75 %, zaś małżeństwa z trójką dzieci tylko 0,1%. Rozwiązanie ma zwiększyć zainteresowanie programem, wśród wielodzietnych rodzin.

Będzie łatwiej ze zdolnością kredytową.

Kolejną istotną proponowaną zmianą, jest poszerzenie grona osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z nabywcą mieszkania. Oczywiście, w przypadku gdy kredytobiorca sam nie osiąga wymaganej zdolności kredytowej. Dotychczas kredyt z dopłatą w MdM-ie, można było zaciągnąć jedynie z pomocą najbliższej rodziny np. z rodzicami, siostrą, bratem, ojczymem, macochą czy teściami. Zgodnie z nowymi zasadami takie ograniczenie zostaje zniesione. Starający się o kredyt z dopłatą, będzie mógł dopisać do niego każdego, kto wyrazi na to zgodę. Pomysłodawcy zmian uważają, że w ten sposób będzie łatwiej uzyskać wyższą zdolność kredytową.

Coś dla deweloperów.

Dotychczas, jednym z warunków dofinansowania wkładu własnego z MdM-u, jest podpisanie z deweloperem umowy dotyczącej wyodrębnienia i przeniesienia własności. Problem pojawił się, w przypadku gdy, deweloper zaciągną kredyt, pod realizacje inwestycji, a zastawem jest jej hipoteka. Bank, w którym zadłużył się deweloper, zazwyczaj nie zgadza się na podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności, przed przelewem należności za mieszkanie przez kupującego. W nowelizacji ustawy ma znaleźć się zapis, dzięki któremu nie będzie konieczności podpisywania aktu notarialnego, przed finalizacją sprzedaży. W takim przypadku będzie, jednak warunek, mianowicie nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, musi być ukończona i oddana do użytku.

Mieszkanie dla młodych od spółdzielni.

Obowiązujące przepisy programu MdM, przewidują dofinansowania kredytów zaciągniętych pod mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak warunkiem jest ukończenie inwestycji. W przypadku tego typu mieszkań problemem jest cena. W trakcie trwania inwestycji, nie jest możliwe określenie ostatecznej ceny mieszkania. Dlatego, banki nie mogą określić, czy nieruchomość spełnia limity cen, narzucone w programie Mieszkanie dla Młodych. Nowelizacja ma to zmienić, osoby podpisujące umowę ze spółdzielnią, o budowę lokalu mieszkalnego, będą mogły skorzystać z dopłat MdM. Jednak na razie pomysłodawcy, nie określili konkretnego narzędzia, które miało by rozwiązać ten problem.

Uściślenie definicji nowego mieszkania.

Propozycja obejmuje, wpisanie w poczet nieruchomości objętych dofinansowaniem w programie MdM, mieszkań powstałych w wyniku przebudowy i adaptacji budynków niemieszkalnych. Dotychczasowe przepisy, co prawda dopuszczają taką ewentualność. Jednak, adaptowane inwestycje zazwyczaj są nietypowymi przedsięwzięciami i rodzą wiele wątpliwości. Stąd potrzeba dokładnej definicji i jasnych przepisów, które określą przypadki, kiedy nieruchomość kwalifikuje się do programu, a kiedy nie. Takie rozwiązanie, ma poszerzyć pule mieszkań, spełniających wymogi MdM-u.

Definicja domu jednorodzinnego

I z tą definicją były problemy. Banki nie potrafiły zakwalifikować niektórych nieruchomości, jako dom czy mieszkanie, a co za tym idzie, nie było jasne jaki przyjąć limit powierzchni użytkowej 75/100m2. Zaproponowane rozwiązanie, zakłada przyjęcie pojęcia domu jednorodzinnego, z kodeksu prawa budowlanego. Z zastrzeżeniem, że podmiotowa nieruchomość może zawierać wyłącznie jeden lokal mieszkalny oraz nie może zawierać lokalu użytkowego.

Na koniec, kosmetyka.

Powstała propozycja wprowadzenia zapisu , właściciel może prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu z Mdm-em. Jednak z zastrzeżeniem, że nie zmieni to podstawowej funkcji nieruchomości, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Pomysłodawcy zmian chcą też zaostrzenia kar, w przypadku wynajęcia lub zbycia nieruchomości, zakupionej z dopłatą. W takim przypadku, kredytobiorca musi oddać dopłatę. Skuteczną egzekucje należności mają zapewnić, na nowo sformułowane zapisy w ustawie.

Zmiany proponowane przez ministerstwo na pewno wpłyną pozytywnie na popularność programu dopłat MdM. Zwłaszcza wśród rodzin z dwójką czy trójką dzieci. Jednak wciąż pozostaje, problem rynku wtórnego i ustalania wysokości wskaźnika odtworzeniowego powierzchni mieszkalnych. Tych tematów, jak na razie nowelizacja nie obejmuje.  

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców