MdM a wcześniejsza spłata hipoteki

MdM to program funkcjonuje już od 2014 roku. Obecnie, w związku z nowelizacją ustawy wprowadzoną w roku 2015 roku, nastąpiło zwiększenie zainteresowania programem MdM. Czy można wcześniej spłacić kredyt hipoteczny z dopłatą MdM? Do momentu wejścia w życie nowelizacji MdM z programu mogły korzystać tylko osoby w wieku do 35 lat, pozostające w związku małżeńskim,… Czytaj dalej »

Budowa domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach Zasady, na jakich pomocą w ramach ustawy objęte są osoby budujące dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach rozbudowy): warunki dotyczące beneficjentów wsparcia (wiek, pierwsze mieszkanie), nakładów na mieszkanie objętych pomocą finansową (okres ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych objęty wsparciem, data… Czytaj dalej »

Dodatkowa dopłata za urodzenie dziecka

Pomy­sło­dawcy pro­gramu dopłat „Miesz­ka­nie dla Mło­dych” prze­wi­dzieli dodat­kową pre­mie dla osób, któ­rym w trak­cie spła­ca­nia kre­dytu miesz­ka­nio­wego z MdM, uro­dzi się trze­cie bądź kolejne dziecko. Wyso­kość dodat­ko­wego finan­so­wa­nia obli­czana jest podob­nie jak sama dopłata w pro­gra­mie MdM i wynosi 5% z war­to­ści zaku­pio­nej nie­ru­cho­mo­ści. Nato­miast war­tość nie­ru­cho­mo­ści obli­czana jest na pod­sta­wie ilo­czynu wskaź­nika kosztu odtwo­rze­nia budowy jed­nego metra kwa­dra­to­wego lokalu… Czytaj dalej »

MdM w 2016 roku

Program dopłat do wkładu własnego dla młodych osób zaciągających kredyt pod kupno pierwszego mieszkania działa od 2014 r. Początkowo został dość sceptycznie przyjęty z uwagi na dość spore ograniczenia. Jenak po kilku nowelizacjach produkt końcowy prezentuje się całkiem przyzwoicie. Jak w tym roku będzie wyglądał program MdM? Podstawowe założenia zostają bez zmian kwota dopłaty do wkładu własnego uzależniona… Czytaj dalej »

MdM nie dla wszystkich starczy pieniędzy

Ostatnie miesiące pokazały ogromne zainteresowanie młodych ludzi kredytami hipotecznymi z dopłatą w programie MdM. Jak wiadomo pomysłodawcy programu określili maksymalną kwotę przeznaczoną na dopłaty w danym roku. W 2016 r. jest to 756 mln zł z czego prawie 51% jest już zarezerwowana.   Wpływ na tak wysoką popularność MdM-u maja zmiany z września ubiegłego roku. Kiedy to do programu dopłat dopuszczono mieszkania z rynku… Czytaj dalej »

7 rzeczy, o których musisz wiedzieć, zaciągając kredyt

Kredyty stwarzają ogromne możliwości finansowania różnych potrzeb. Niosą ze sobą również ogromne zagrożenia. Wszyscy wiedzą, jak odpowiedzialne jest zaciągnięcie kredytu. Jednak w przypadkach nagłej potrzeby wsparcia finansowego, często podejmujemy nieprzemyślane decyzje. Jak ustrzec się przed najczęstszymi błędami? 1. Szukanie kredytu zacznij od swojego banku. Jeżeli jesteś stałym klientem banku, na twoje konto regularnie wpływa wypłata.… Czytaj dalej »

Banki znowu oszukują na kredytach

  Zaciągając kredyt, często decydujemy się na dodatkowe produkty oferowane przez bank, zachęceni obniżeniem oprocentowania czy prowizji. Chętnie podpisujemy umowy nowych kont osobistych, kart kredytowych, ubezpieczeń itp.   Po pewnym czasie, orientując się, że nowe konto jest nam zbędne, rezygnujemy z niego. Tak zaczyna się klasyczna historia klientów, którym w trakcie spłacania kredytu bank podniósł… Czytaj dalej »

2 miliony Polaków spłaca cudze długi

Jak wynika z raportu za ostatni rok, 2,3 miliony ludzi w Polsce spłaca długi za kogoś. Nie jest to sprawka internetowych oszustów, tylko smutna prawda o ludziach, którzy poręczyli pożyczkę. Poręczenie kredytu jest wygodnym i skutecznym zabezpieczeniem na wypadek braku możliwości spłaty długu przez kredytobiorcę. W myśl prawa poręczyciele w równym stopniu odpowiadają za dług,… Czytaj dalej »

Konto osobiste za które dostaniesz 1000 zł

Polski rynek usług bankowych wciąż rozwija się bardzo dynamicznie. Banki wciąż przygotowują nowe atrakcyjne oferty dla swoich klientów. Konto w banku już dawno przestało być luksusową fanaberią elity społeczeństwa. Dziś trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez niego.   Bankowcy widząc ogromny rynek, nieustępliwie walczą o dominacje. Wiąże się to z ustawicznym spadkiem opłat za prowadzenie… Czytaj dalej »

Darmowe kredyty

eden z czołowych banków w Polsce, zamieszał na rynku kredytów gotówkowych, oferując zupełnie darmową pożyczkę do 900 zł. Bank nie reklamuje tej oferty, a dostęp do niej mają tylko stali klienci. co zyskuje bank oferując taki kredyt? Wybierając zwykły kredyt na kwotę 900 zł, spłacając go oddamy średnio o 50 zł więcej, niż pożyczyliśmy. Oferowanie… Czytaj dalej »