Mieszkanie dla młodych – jak obliczyć dopłatę

Jak obliczyć dopłatę w programie Mieszkanie dla młodych?

Wbrew powszechnej opinii, obliczenie dopłaty na jaką możemy liczyć , wcale nie jest bardziej skomplikowane, niż budowa radzieckiego czołgu T-34. System dopłat został podzielony, na dwie najważniejsze stawki:
-10% – osoby samotne, małżeństwa bez dzieci,
-15% – małżeństwa wychowujące co najmniej jednego potomka,

Podstawą do obliczenia wysokości dopłaty, jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej. Wyznaczany on jest co kwartał i stanowi średnią arytmetyczną z ostatnich dwóch wartości wskaźnika.

Oto aktualne wartości ogłoszone przez BGK na pierwszy kwartał 2015 r.

dane pochodzą z banku gospodarstwa krajowego

Aby obliczyć dopłatę, należy pomnożyć wartość wskaźnika, przez ilość metrów kwadratowych mieszkania (maks.50). Z uzyskanego wyniku, wyciągamy odpowiedni procent (10% lub 15%).
W ten sposób otrzymujemy wartość dofinansowania naszego kredytu hipotecznego.

Przykład 1 :

Jowita z Łodzi jest singlem i nie ma zamiaru tego zmieniać. Ma upatrzone mieszkanie 50 m2.
Posługując się powyższą tabelką odczytujemy wartość wskaźnika dla Łodzi to 4289zł/m2

Mnożymy:
50 x 4 289 = 214 450

Z otrzymanego wyniku obliczamy 10%:

214 450 x 10% = 21 445

Dopłata Jowity to 21 445zł

 

Przykład 2:

Kasia i Rysiek mieszkają w Krakowie mają na oku 65-metrowe mieszkanie.Wychowują dwuletniego Kacperka. Dla nich będzie obowiązywała wyższa 15-procentowa dopłata.

50 x 4 621 = 231 050

231 050 x 15% = 34 657,5

Dopłata wyniesie: 34 657,5 zł
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców