Dodatkowa dopłata za urodzenie dziecka

Opublikowano: 19 lutego 2016 przez Tomek

Pomy­sło­dawcy pro­gramu dopłat „Miesz­ka­nie dla Mło­dych” prze­wi­dzieli dodat­kową pre­mie dla osób, któ­rym w trak­cie spła­ca­nia kre­dytu miesz­ka­nio­wego z MdM, uro­dzi się trze­cie bądź kolejne dziecko.

Wyso­kość dodat­ko­wego finan­so­wa­nia obli­czana jest podob­nie jak sama dopłata w pro­gra­mie MdM i wynosi 5% z war­to­ści zaku­pio­nej nie­ru­cho­mo­ści. Nato­miast war­tość nie­ru­cho­mo­ści obli­czana jest na pod­sta­wie ilo­czynu wskaź­nika kosztu odtwo­rze­nia budowy jed­nego metra kwa­dra­to­wego lokalu użyt­ko­wego na danym tere­nie.

Dodat­kowa dopłata zali­czana jest przez bank na poczet wcze­śniej­szej spłaty kre­dytu. Co ważne bank nie może pobrać od kre­dy­to­biorcy żad­nej pro­wi­zji za wyko­na­nie takiej ope­ra­cji. Nato­miast kre­dy­to­biorca nie może prze­zna­czyć dodat­ko­wej dopłaty na inny cel niż czę­ściowa spłata zacią­gnię­tego kre­dytu.

Dodat­kowe dofi­nan­so­wa­nie może zostać przy­znane tylko raz. Tak wiec po uro­dze­niu kolej­nych dzieci, kolej­nych dopłat nie będzie. Kre­dy­to­biorca ma okres 6 mie­sięcy od naro­dzin dziecka na powia­do­mie­nie banku o tym fak­cie.

 

 

MdM- wkład własny

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

ST

 

Każdy kto kiedykolwiek poważnie myślał o kredycie hipotecznym, doskonale wie co to takiego wkład własny i jak potrafi skomplikować zdobycie kredytu.

Wysokość wkładu własnego

W Polsce przez długi czas banki miały wolną rękę pod względem ustalania minimalnej wartości wkładu własnego. Czasami w ofertach kredytów hipotecznych banki kusiły klientów nawet zerowym wkładem. Takie oferty już znikły, a to za sprawą rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. W zatwierdzonej rekomendacji dla kredytów hipotecznych, ustalono wprowadzenie minimalnego wkładu własnego, jego wartość będzie rosła co roku:

– 10 % w 2015 r.

– 15% w 2016 r.

– 20% w 2017 r.

Aktualnie wszystkie banki muszą wymagać co najmniej 10% wkładu własnego z kwoty wnioskowanego kredytu. Od początku 2016 będzie to już 15%.

Decyzja KNF-u mocno utrudniła zdobycie kredytu mieszkaniowego. Wielu ewentualnych kredytobiorców nie dysponuje wymaganymi środkami, w takim wypadku pozostaje tylko żmudne oszczędzanie. Znając realne pensje Polaków i koszty utrzymania, zaoszczędzenie 20–30 tyś. zł łatwe nie będzie. Realnie oceniając możliwości odkładania pieniędzy, przeciętny Kowalski musi zaciskać pas przez 5–7 lat. Komisja zdecydowała się na taki krok by ustrzec Polski sektor bankowy przed pęknięciem banki kredytowej, jak to miało miejsce w USA. Zbyt pobłażliwe traktowanie przyszłych kredytobiorców, skutkowało problemami w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

Alternatywa w dopłacie MdM

W 2014 r. w Polsce ruszył program dopłat dla młodych ludzi chcących sfinansować zakup mieszkania kredytem hipotecznym. Rządowa oferta pomaga zgromadzić wymagany przez banki wkład własny. Wysokość dopłaty zależy od stanu cywilnego i liczby dzieci, można liczyć nawet na 20% wartości kredytowanej nieruchomości, obliczonej na podstawie kosztu odtworzenia metra powierzchni użytkowej na danym terenie. Wskaźnik ustalany jest kwartalnie i przeważnie oscyluje wokół średniej ceny sprzedaży mieszkań na danym terenie. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 50 metrów kwadratowych mieszkania. Dofinansowanie z programu MdM w niektórych wypadkach może w całości zastąpić wkład własny (do końca 2015 r. dla mieszkania około 50 m kw.).

Program dopłat pomaga zdobyć kredyt na wymorzone mieszkanie, jednak pomysłodawcy postawili kilka wymagań które należy spełnić. Kredytowana nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego. Wiek najmłodszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 lat. Wysokość kredytu nie może być wyższa niż cena mieszkania, dlatego musimy pamiętać o własnych środkach na wykończenie nowego mieszkania.

A co na to wszystko banki?

Wkład własny jest kredytobiorcy jest ważnym aspektem dla bankowych analityków, w ocenie ryzyka kredytowego. Klienci posiadający wyższy wkład własny mogą liczyć na łaskawość bankierów, którzy chętniej obniżają marzę oraz ubezpieczenie kredytu. Okazuje się że dla banku ważną kwestią jest też sposób pozyskania wymaganych środków. Klientom którzy sami zaoszczędzili środki, bank zaproponuje lepszą ofertę, niż osobom którzy otrzymali dofinansowanie z programu MdM. Różnica może wynieść nawet 0,6 proc.

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

ST

 

 

 

Maksymalna kwota dopłaty MdM III kwartał 2015r.

Opublikowano: 1 lipca 2015 przez Tomek

 

 Lokalizacja  10 proc. 15 proc. 20 proc.
 1 Wrocław  23550,00  35325,00  47100,00
 2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała  20963,75  31445,63  41927,50
 3 województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)  18377,50  27566,25  36755,00
 4 Bydgoszcz  20667,50  31001,25  41335,00
 5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka  18807,50  28211,25  37615,00
 6 Toruń  20667,50  31001,25  41335,00
 7 gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka  18807,50  28211,25  37615,00
 8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)  16947,50  25421,25  33895,00
 9 Lublin  21003,78  31505,66  42007,55
 10 gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka  19508,98 29263,46  39017,95
 11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)  18014,18  27021,26  36028,35
 12 Gorzów Wielkopolski  18420,00  27630,00  36840,00
 13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok  17447,50  26171,25  34895,00
 14 Zielona Góra  18420,00  27630,00  36840,00
 15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica  17447,50  26171,25  34895,00
 16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)  16475,00  24712,50  32950,00
 17 Łódź  20252,00  30787,50  41050,00
 18 gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz  18618,75  27928,13  37237,50
 19 województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)  16712,50  25068,75  33425,00
 20 Kraków  23240,00  34860,00  46480,00
21 gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki  21340,00  32010,00  42680,00
22 województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)  19440,00  29160,00  38880,00
23 Warszawa   29946,90  44920,35  59893,80
24 gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka  21067,26  31600,89  42134,52
25 województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)  17556,05  26334,08  35112,10
26 Opole  17732,50  26598,75  35465,00
27 gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa  16882,50  25323,75  33765,00
28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)  16032,50  24048,75  32065,00
29 Rzeszów  18407,50  27611,25  36815,00
30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn  17317,50  25976,25  34635,00
31 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)  16227,50  24341,25  32455,00
32 Białystok  20267,50  30401,25  40353,00
33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów  18938,75  28408,13  37877,50
34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)  17610,00  26415,00  35220,00
35 Gdańsk  23792,50  35688,75  47585,00
36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo  22225,00  33337,50  44450,00
37 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)  20657,50  30986,25  41315,00
38 Katowice  21697,50  32546,25  43395,00
39 gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy  19978,75  29968,13  39957,50
40 województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)  18260,00  27390,00  36520,00
41 Kielce  21323,70  31985,55  42647,40
42 gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny  17979,72  26969,58  35959,44
43 województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)  14983,10  22474,65  29966,20
44 Olsztyn  24842,50  37263,75  49685,00
45 gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud  18789,00  28183,50  37578,00
46 województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)  15657,50  23486,25  31315,00
47 Poznań  26930,00  40395,00  53860,00
48 gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne  22926,00  34389,00  45852,00
49 województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)  19105,00  28657,50  38210,00
50 Szczecin  20530,00  30795,00  41060,00
51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo  19162,50  28743,75  38325,00
52 województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)  17795,00  26692,50  35590,00

źródło:www.bgk.pl

Maksymalna wysokość dopłaty MdM na II kwartał 2015

Opublikowano: 31 maja 2015 przez Tomek

Wysokość dopłaty obliczona została dla powierzchni 50 m kwadratowych

Lokalizacja

10%

15%

20%

Wrocław

23550,00

35325,00

47100,00

gminy
sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie,
Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała

20963,75

31445,63

41927,50

województwo
dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)

18377,50

27566,25

36755,00

Bydgoszcz

20667,50

31001,25

41335,00

gminy
sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz,
Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski,
Zławieś Wielka

18807,50

28211,25

37615,00

Toruń

20667,50

31001,25

41335,00

gminy
sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka,
Zławieś Wielka

18807,50

28211,25

37615,00

województwo
kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)

16947,50

25421,25

33895,00

Lublin

21003,78

31505,66

42007,55

gminy
sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica
Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka

19508,98

29263,46

39017,95

województwo
lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)

18014,18

27021,26

36028,35

Gorzów
Wielkopolski

18420,00

27630,00

36840,00

gminy
sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa,
Lubiszyn, Santok

17447,50

26171,25

34895,00

Zielona
Góra

18420,00

27630,00

36840,00

gminy
sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród
Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica

17447,50

26171,25

34895,00

województwo
lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)

16475,00

24712,50

32950,00

Łódź

20252,00

30787,50

41,050,00

gminy
sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce,
Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów,
Stryków, Zgierz

18618,75

27928,13

37237,50

województwo
łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)

16712,50

25068,75

33425,00

Kraków

23240,00

34860,00

46480,00

gminy
sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki,
Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice,
Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki

21340,00

32010,00

42680,00

województwo
małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)

19440,00

29160,00

38880,00

Warszawa

29946,90

44920,35

59893,80

gminy
sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów,
Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice,
Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare
Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka

21067,26

31600,89

42134,52

województwo
mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)

17556,05

26334,08

35112,10

Opole

17732,50

26598,75

35465,00

gminy
sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki,
Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa

16882,50

25323,75

33765,00

województwo
opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)

16032,50

24048,75

32065,00

Rzeszów

18407,50

27611,25

36815,00

gminy
sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski,
Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn

17317,50

25976,25

34635,00

województwo
podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)

16227,50

24341,25

32455,00

Białystok

20267,50

30401,25

40353,00

gminy
sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże,
Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

18938,75

28408,13

37877,50

województwo
podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)

17610,00

26415,00

35220,00

Gdańsk

24105,00

36157,50

48210,00

gminy
sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz
Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo

22331,25

33496,88

44662,50

województwo
pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)

20557,50

30836,25

41115,00

Katowice

21697,50

32546,25

43395,00

gminy
sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów,
Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy

19978,75

29968,13

39957,50

województwo
śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)

18260,00

27390,00

36520,00

Kielce

21323,70

31985,55

42647,40

gminy
sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra,
Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny

17979,72

26969,58

35959,44

województwo
świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)

14983,10

22474,65

29966,20

Olsztyn

24842,50

37263,75

49685,00

gminy
sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo,
Purda, Stawigud

18789,00

28183,50

37578,00

województwo
warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)

15657,50

23486,25

31315,00

Poznań

26930,00

40395,00

53860,00

gminy
sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz,
Tarnowo Podgórne

22926,00

34389,00

45852,00

województwo
wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)

19105,00

28657,50

38210,00

Szczecin

20530,00

30795,00

41060,00

gminy
sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino,
Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo

19162,50

28743,75

38325,00

województwo
zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)

17795,00

26692,50

35590,00

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.com.pl.