Kredytowa mitologia

 
Przez ponad dwadzieścia lat funkcjonowania w Polsce wolnego rynku, wokół banków i oferowanych przez nie produktów, narosło wiele zabobonów. Mitologii opiewającej zło i dwulicowość banków w Polsce, nie powstydziłby się sam Homer. Pomimo upływu lat, ciągłej edukacji społeczeństwa, wciąż się boimy, a mity spokojnie żyją wśród nas.

Nie spłacasz kredytu? Bank wsadzi cię do wiezienia – Fałsz .

Bez obaw, jeżeli nie spłacasz kredytu z przyczyn niezależnych od ciebie (utrata pracy,choroba) nie pójdziesz za kratki. Kodeks karny nie przewiduje kary pozbawienia wolności, za niespłacanie kredytu. Do więzienia trafisz, jeżeli zaciągnąłeś kredyt, o którym wiedziałeś, że nie możesz go spłacić. Podobnie rzecz się ma z przedstawieniem fałszywych zaświadczeń,dokumentów, tym samym wyłudzeniem kredytu. Za kratami można skończyć również, za zatajanie podlegającego egzekucji majątku.

Mieszkanie kupione na kredyt nie jest moje tylko Banku – Fałsz.

Aby zostać prawnym właścicielem mieszkania, kupionego za pieniądze pochodzące z kredytu, nie musisz czekać do jego spłaty. Stajesz się nim w

Polacy wciąż boją się banków

momencie podpisania umowy sprzedaży z developerem i otrzymaniem aktu notarialnego. W księgach wieczystych, też od razu widniejesz w dziale właściciel:). Bank wpisany jest jako wierzyciel, który będzie miał prawo pierwszeństwa, przed innymi wierzycielami do ewentualnej egzekucji, pożyczonych pieniędzy.

Odmówili mi kredytu w banku, w innym też to zrobią – Fałsz.

Banki określając zdolność kredytową, najczęściej stosują tzw. model porównawczy. Polega on na tworzeniu profilu klienta idealnego. Podstawą tego modelu są inni klienci, którzy dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań. Osoba starająca się o kredyt porównywana jest z utworzonym profilem. Oczywiście, cechy i ich wpływ na końcową zdolność kredytowa są tajemnicą banku. Każdy ma swój odrębny system, stopniowania poszczególnych składowych. Dlatego zdolność kredytowa, nigdy nie będzie jednakowa w różnych bankach.

Z rodzicami mam większe szanse na kredyt? – Fałsz.

Starając się o kredyt mieszkaniowy wspólnie z rodzicami, zwiększymy podstawę do obliczenia zdolności kredytowej. Jednak z uwagi na okres spłaty takiego kredytu, banki biorą pod uwagę wiek wnioskodawców. W większości wypadków, banki rozkładają kredyty maksymalnie do 70 roku życia. Taki zabieg, może wydatnie zwiększyć ratę kredytu oraz zmniejszyć zdolność kredytową. Jeżeli twoim rodzicom zostało mniej niż 15-20 lat do siedemdziesiątki, dołożenie ich jako kredytobiorców, obniży twoją zdolność kredytową.

Bez umowy nie dostane kredytu? – Fałsz.

Naturalnie, umowa o prace jest najlepszym potwierdzeniem zdolności kredytowej. Banki, jednak nie ograniczają się tylko do akceptowania tylko takiej formy uzyskiwania dochodu, przez przyszłego kredytobiorce. Umowa zlecenie czy działalność gospodarcza, również będzie mile widziana przez bankowych analityków. Pod warunkiem odpowiedniej ciągłości czasu pozyskiwania w ten sposób dochodu. W przypadku umowy zlecenie bank będzie wymagał min. dwóch lat ciągłej pracy. W przypadku prowadzenia firmy, okres ten, może wynieść nawet trzy lata. Dla firm, potwierdzeniem dochodu, będzie rozliczenie z urzędem skarbowym. Tak więc, myśląc o kredycie hipotecznym, nie warto sztucznie zaniżać dochód, wpisując w koszty firmy wszystko, co podpowie ułańska fantazja. Efektem będzie niższa zdolność kredytowa w banku.

Nawet, jeżeli spłacę wcześniej kredyt, to muszę zapłacić odsetki za całość – Fałsz.

W Polskim prawie bankowym, widnieje zapis, że bank może pobierać odsetki, wyłącznie podczas trwania umowy kredytowej. Spłacając wcześniej pożyczony kapitał, umowa kredytowa wygasa. Jeżeli twój kredyt rozłożony był na 30 lat, a ty spłaciłeś go w 10 lat, bank nie zażąda odsetek za kolejne 20 lat. Banki, jednak mają sposób, by trochę przytemperować tych co za wcześnie kończą. W umowie kredytowej określony jest termin, do którego za wcześniejszą spłatę, bank pobierze odpowiednią prowizje. Bez obaw, nie są to zazwyczaj duże sumy. Ot kilka tysięcy złotych 😉

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców