Mieszkanie dla młodych – realizacja programu

Opublikowano: 21 marca 2015 przez Tomek

 

Za Nami już ponad rok funkcjonowania programu dopłat do kredytów hipotecznych “Mieszkanie dla Młodych”, ze wsparcia skorzystało już ponad 16 tyś osób. Poszerzyła się też lista banków, które oferują kredyty z MdM-em. Zainteresowanie programem podniosło wprowadzenie od stycznia wymaganego wkładu własnego na poziomie 10%.

Do końca lutego w ramach programu MdM podpisano 16 649 umów

Średnia kwota dopłaty MdM

Średnia dopłata w MdM-ie

kredytowych, z czego tylko 391 dotyczyło domu jednorodzinnego. Łączna wartość wsparcia udzielona przez BGK przekroczyła już 381 mln Kredytobiorcy, którzy skorzystali z dopłaty, wydali łącznie na swoje nowe mieszkania 3 mld Średnia kwota dofinansowania przypadająca na jednego kredytobiorcę, to 22928,53

Największą popularnością wśród uczestników MdM-u, cieszą się mieszkania o metrażu nieco powyżej 50m2. Średnia cena mieszkań, na które udzielono dopłaty, to 231,1 tyś . Natomiast uśredniona cena domu jednorodzinnego oscyluje w granicach 300 tyś zł, o średniej powierzchni nieruchomości 84m2.

Największą popularnością program “mieszkanie dla Młodych” cieszy się w województwie mazowieckim, tutaj też udzielono dopłat na najwyższą kwotę, ponad 77 milionów złotych. Stawkę zamykają województwa świętokrzyskie i opolskie.

Kwota udzielonych dopłat w MdM

Kwoty udzielonych dopłat MdM w poszczególnych województwach

 

Wszystko wskazuje na dalszy wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla młodych, zwłaszcza po wprowadzeniu nowelizacji. Nowe zasady będą sprzyjać rodzinom wielodzietnym, które do tej pory nie wykazywały większego zainteresowania MdM-em. Rodziny z przynajmniej trójką dzieci, będą mogły liczyć na wyższe dofinansowanie. Zostanie też dla nich zniesiony limit wieku oraz wymóg nieposiadania lokalu mieszkalnego na własność. Łatwiej również będzie uzyskać wymaganą zdolność kredytową, przez dobranie dowolnego współ kredytobiorcy. Do programu zostaną dopuszczone mieszkania budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe co poszerzy liczbę osób, mogących skorzystać z MdM-u.

Mieszkanie dla młodych- warunki, jakie powinno spełniać mieszkanie

Opublikowano: 15 marca 2015 przez Tomek

Wybór odpowiedniego mieszkania jest niebywale trudnym zadaniem. Lokalizacja, cena czy powierzchnia lokalu, to tylko część elementów, na które należy zwrócić uwagę. Dla osób, które chcą skorzystać z dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych, dochodzi jeszcze kilka limitów i ograniczeń, które musimy mieć na uwadze.

Mieszkania w MdM tylko z rynku pierwotnego od dewelopera.

Podstawowym wymogiem, jakie musi spełnić nasze przyszłe mieszkanie czy dom,jest fakt pierwszego zasiedlenia. Generalnie rzecz biorąc, mamy do dyspozycji tylko nowe mieszkania z rynku pierwotnego. Nowe mieszkanie może być wybudowane od podstaw lub powstać w wyniku przebudowy, dotąd niezamieszkałej nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli staramy się o dopłatę MdM, mieszkanie musimy kupić od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie budowania czy przebudowywania nieruchomości. Mówiąc prościej- od dewelopera.

Jeżeli zdecydujemy się na wybudowanie domu samemu, czyli systemem gospodarczym, możemy liczyć na częściowy zwrot podatku z zakupionych materiałów. W takim przypadku, dopłata MdM nie przysługuje. Natomiast, do programu dopuszczone są mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Mieszkanie dla młodych limit powierzchni.

Zgodnie z zapisami ustawy, nieruchomość powinna mieścić się w limicie powierzchni:

-75 m2 dla mieszkania,

-100 m2 dla domu jednorodzinnego.

W przypadku rodzin wielodzietnych z co najmniej dwójką dzieci, limit ten zwiększony jest odpowiednio o 10 m2.

Przy czym określone zostały definicje, kiedy nieruchomość zaliczyć jako mieszkanie, a kiedy jako dom. Wspólnym warunkiem jest zasada, że pierwszorzędną funkcją lokalu mieszkalnego, będzie zaspokojenie potrzeb mieszkalnych właścicieli.

Za mieszkanie uznaje się zespół izb/pokoi wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka, korytarz). Powierzchnie lokalu wyznaczają trwałe elementy konstrukcyjne (ściany). W budynku muszą być wydzielone, co najmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Dom jednorodzinny na potrzeby MdM-u jest wolnostojącym budynkiem stanowiącym konstrukcyjną całość. W MdM-ie dopuszcza się także, domy szeregowe oraz w zabudowie bliźniaczej. Do programu nie kwalifikują się natomiast, domy w których wydzielono więcej niż jeden lokal mieszkalny czy dodatkowy lokal użytkowy.

Powierzchnia użytkowa w MdM.

Dopłata obliczana jest min. na podstawie powierzchni użytkowej mieszkania. Jednak nie więcej niż 50m2 lokalu. W przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci ograniczenie, to wynosi 65m2. Oznacza to, że w przypadku mieszkania 75 m2, dopłata będzie obliczona, tak jak dla mieszkania o metrażu 50m2. Powierzchnie użytkową należy rozumieć, jako sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu/domu, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych i gospodarczych lokatorów. W skład nieruchomości często wchodzą pomieszczenia przynależne, które nie służą bezpośredniego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych użytkowników lokalu. W ich skład wchodzą min. piwnice, schowki, strychy, kotłownie itd. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych, nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, dla której obliczana jest dopłata MdM.

Limity cen mieszkań.

MdM limity cen mieszkań

limit cen mieszkań w programie Mieszkanie dla młodych

Limity cen mieszkań wyznaczane są kwartalnie, przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawą do obliczenia limitu, jest koszt odtworzeniowy budowy jednego metra kwadratowego powierzchni

mieszkalnej, podawany przez odpowiedni dla danej lokalizacji organ samorządowy. Ostateczny limit ceny jednego metra kwadratowego mieszkania, jest średnią arytmetyczną ostatnich dwóch wskaźników odtworzeniowych, pomnożonych przez 1,1. A więc, o 10 % wyższy od średniego kosztu wybudowania metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. W przypadku dużych miast, gdzie popyt winduje ceny mieszkań, czasami trudno znaleźć lokal mieszczący się w tym limicie. Najwięcej mieszkań spełniających warunki znajdziemy w gminach przylegających do dużych miast.

 

 
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Zdolność kredytowa

Opublikowano: 5 marca 2015 przez Tomek

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Zdolność kredytowa, czyli możliwość spłacania określonej raty kredytu, bywa zmorą, wszystkich starających się o kredyt. Odgrywa decydują role, w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. W dobie kryzysu gospodarczego, banki zaostrzyły swoje wymagania stawiane przyszłym kredytobiorcom. Niezależnie czy klient stara się o zwykły kredyt hipoteczny czy z dopłatą Mieszkanie dla Młodych, będzie musiał przejść serie bankowych prześwietleń (nie tylko portfela:)).

Dochód.

Oczywista sprawa, wysokość zdolności kredytowej zależy od bilansu dochodów i wydatków ponoszonych w miesięcznym ujęciu. Dla bankowego wielkiego brata, istotna będzie też forma zatrudnienia i jej stabilność. Najlepiej wypadają tutaj osoby z etatem . Jednak, nie oznacza to , że inni nie mają szans. Analitycy bankowi akceptują, osoby zarówno z umową o dzieło czy zlecenie, jak i prowadzące działalność. Warunkiem jest odpowiednią historia zatrudnienia i jej dokumentacja, podobnie jest z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą. W takich przypadkach, banki wymagają zdecydowanie większą ilość dokumentów potwierdzających dochód, niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Historia kredytowa.

Kolejny ważny element układanki, to nasze dotychczasowe poczynania z kredytami i innymi zobowiązaniami. Banki maja do dyspozycji dwie największe bazy, mówiące o rzetelności przyszłego kredytobiorcy, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. BIK jest platformą wymiany informacji o klientach, z którego mogą korzystać tylko banki. Znajdują się w niej, nie tylko dane kredytów, które spłacamy czy spłaciliśmy. Baza zawiera również, informacje o posiadanych kontach bankowych, lokatach czy funduszach inwestycyjnych. Oczywiście, zawiera wszystkie wpisy dotyczące opóźnień w spłacie zobowiązań, te wpisy interesują najbardziej pracownika banku, ustalającego zdolność kredytową. W przypadku, posiadania na swoim koncie adnotacji o zaległościach czy opóźnieniach, nie masz większych szans na kredyt hipoteczny. Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się natomiast gromadzeniem informacji, o zobowiązaniach i zaległościach pozabankowych. Tak wiec, każdy niezapłacony rachunek za telefon, prąd, gaz, telewizje, może skutkować dodaniem zaległości do BIG. Z zgromadzonej bazy, korzystać mogą oprócz banków także firmy, które podpisały stosowna umowę z Biurem Informacji Kredytowej.

Co miesięczne wydatki.

Różnice w zdolności kredytowej w różnych bankach, zazwyczaj wynikają z różnych systemów obliczania miesięcznych kosztów utrzymania. Zazwyczaj jest to minimum socjalne, które musi zostać w portfelu klienta, po opłaceniu rat kredytów i innych miesięcznych zobowiązań. Banki mogą przyjąć stała stawkę, w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym lub uzależnić ją od wielkości rodziny czy miejsca zamieszkania. Podobnie rzecz ma się z kosztami utrzymania mieszkania, przyjmowana przez bank opłata, będzie wynikać z lokalizacji i metrażu nieruchomości. Najważniejszymi kosztami obniżającymi zdolność kredytową są:

-kredyty pod każdą postacią,

-posiadanie karty kredytowej,kredytów odnawialnych, debetów,

-abonamenty za telefon czy telewizję,

portfel

Polacy wciąż boją się banków

-posiadanie samochodu, banki przyjmują stała miesięczną kwotę,

– ubezpieczenia nieruchomości, samochodu, na życie, wypadkowe, w tym wypadku doliczana jest składka miesięczna,

-zasądzone alimenty,

Lista obciążeń może być bardzo długa, banki starają się, jak najwięcej dowiedzieć się o miesięcznych wydatkach, które mogą uniemożliwić spłatę raty. Oczywiście, niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich dowiązań, jednak warto się zastanowić, nad możliwością zmniejszenia ich wysokości.

Jestem żyrantem.

Jeżeli, masz na koncie podpisaną umowę kredytową jako żyrant, bank ujmie ratę tej pożyczki, jako twoje co miesięczne zobowiązanie. Pomniejszając tym samym kwotę służąca do obliczenia zdolności kredytowej. Czasami banki dopuszczają możliwość nie wliczania tego obciążenia, pod warunkiem dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia, o terminowych spłatach żyrowanego kredytu. Oczywiście, wymagany jest też pewien czas, rzetelnego spłacania kredytu np. 2 lata.

Wśród klientów chcących zdobyć kredyt, utarło się przeświadczenie, że przystępując do kredytu wspólnie z rodzicami otrzymamy lepszą zdolność kredytową. Ogólnie rzecz ujmując, dołączenie do wniosku kredytowego kolejnej osoby z dobrymi dochodami i nienaganną historia kredytową, powinno pozytywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej. Jednak należy tu pamiętać o wieku kredytobiorców. Banki analizując zdolność do spłaty kredytu, ustalają maksymalny okres kredytowania. Kredyt hipoteczny może być rozłożony do 65 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Jeżeli zaprosimy do kredytu, osobę w wieku 50 lat maksymalny okres kredytowania to 15 lat, co stanowczo zwiększy ratę kredytu, a tym samym jego potencjalna wysokość.
Scoring.

Oprócz analizy dochodów i kosztów ponoszonych przez przyszłego kredytobiorcę, banki sięgają po kolejna metodę określenia zdolności kredytowej. Scoring, czyli metoda porównawcza polega na utworzeniu profilu klienta idealnego. Dane do stworzenia tego modelu pochodzą z profili dotychczasowych klientów, którzy dobrze wywiązują się ze swych zobowiązań. Przyszły kredytobiorca porównywany jest z tym modelem , im więcej cech wspólnych tym większe szanse na wyższą zdolność kredytową.

Niezależnie od metody określania i czynników decydujących o wysokości zdolności kredytowej. Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny z dopłatą czy bez, to zobowiązanie na długie lata. Nie warto sztucznie nadmuchiwać zdolność kredytową, bo może się okazać, że nie jesteśmy w stanie spłacić kredytu. Najlepszym sposobem na sprawdzenie możliwości kredytowych jest odkładanie przez kilka miesięcy na konto, równowartość przyszłej raty i spróbować przeżyć, za to co zostanie.

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych – zmiany w 2015r

Opublikowano: 1 marca 2015 przez Tomek

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 >Pierwszy rok funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych za nami. Pokazał on ogromny potencjał, jak i ujawnił wiele niedociągnięć MdM-u. Skarżyli się zwykli klienci, chcący skorzystać z dopłat, jak i deweloperzy budujący mieszkania dla młodych. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wprowadzić zmiany, które mają zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2015 roku. Jednak konsultacje społeczne, w sprawie nowych rozwiązań w ramach programu MdM wciąż trwają.

MdM będzie bardziej rodzinny.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało sobie o prorodzinnych założeniach programu. Dotychczas, wysokość dofinansowania wynosiła, 10 % z wartości odtworzeniowej mieszkania dla małżeństw bez dzieci oraz 15% dla małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko. Nowy system stawek dofinansowania prezentuje się następująco: – małżeństwa bez dzieci 10% – małżeństwa z jednym dzieckiem 15% – małżeństwa z dwójką dzieci 20% – małżeństwa z trójką dzieci 25%. Należy tu wspomnieć, że dotychczas najliczniejszą grupę uczestniczących w programie MdM, stanowili single i pary bez dzieci około 75 %, zaś małżeństwa z trójką dzieci tylko 0,1%. Rozwiązanie ma zwiększyć zainteresowanie programem, wśród wielodzietnych rodzin.

Będzie łatwiej ze zdolnością kredytową.

Kolejną istotną proponowaną zmianą, jest poszerzenie grona osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z nabywcą mieszkania. Oczywiście, w przypadku gdy kredytobiorca sam nie osiąga wymaganej zdolności kredytowej. Dotychczas kredyt z dopłatą w MdM-ie, można było zaciągnąć jedynie z pomocą najbliższej rodziny np. z rodzicami, siostrą, bratem, ojczymem, macochą czy teściami. Zgodnie z nowymi zasadami takie ograniczenie zostaje zniesione. Starający się o kredyt z dopłatą, będzie mógł dopisać do niego każdego, kto wyrazi na to zgodę. Pomysłodawcy zmian uważają, że w ten sposób będzie łatwiej uzyskać wyższą zdolność kredytową.

Coś dla deweloperów.

Dotychczas, jednym z warunków dofinansowania wkładu własnego z MdM-u, jest podpisanie z deweloperem umowy dotyczącej wyodrębnienia i przeniesienia własności. Problem pojawił się, w przypadku gdy, deweloper zaciągną kredyt, pod realizacje inwestycji, a zastawem jest jej hipoteka. Bank, w którym zadłużył się deweloper, zazwyczaj nie zgadza się na podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności, przed przelewem należności za mieszkanie przez kupującego. W nowelizacji ustawy ma znaleźć się zapis, dzięki któremu nie będzie konieczności podpisywania aktu notarialnego, przed finalizacją sprzedaży. W takim przypadku będzie, jednak warunek, mianowicie nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, musi być ukończona i oddana do użytku.

Mieszkanie dla młodych od spółdzielni.

Obowiązujące przepisy programu MdM, przewidują dofinansowania kredytów zaciągniętych pod mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak warunkiem jest ukończenie inwestycji. W przypadku tego typu mieszkań problemem jest cena. W trakcie trwania inwestycji, nie jest możliwe określenie ostatecznej ceny mieszkania. Dlatego, banki nie mogą określić, czy nieruchomość lobby-411029_1280spełnia limity cen, narzucone w programie Mieszkanie dla Młodych. Nowelizacja ma to zmienić, osoby podpisujące umowę ze spółdzielnią, o budowę lokalu mieszkalnego, będą mogły skorzystać z dopłat MdM. Jednak na razie pomysłodawcy, nie określili konkretnego narzędzia, które miało by rozwiązać ten problem.

Uściślenie definicji nowego mieszkania.

Propozycja obejmuje, wpisanie w poczet nieruchomości objętych dofinansowaniem w programie MdM, mieszkań powstałych w wyniku przebudowy i adaptacji budynków niemieszkalnych. Dotychczasowe przepisy, co prawda dopuszczają taką ewentualność. Jednak, adaptowane inwestycje zazwyczaj są nietypowymi przedsięwzięciami i rodzą wiele wątpliwości. Stąd potrzeba dokładnej definicji i jasnych przepisów, które określą przypadki, kiedy nieruchomość kwalifikuje się do programu, a kiedy nie. Takie rozwiązanie, ma poszerzyć pule mieszkań, spełniających wymogi MdM-u.

Definicja domu jednorodzinnego

I z tą definicją były problemy. Banki nie potrafiły zakwalifikować niektórych nieruchomości, jako dom czy mieszkanie, a co za tym idzie, nie było jasne jaki przyjąć limit powierzchni użytkowej 75/100m2. Zaproponowane rozwiązanie, zakłada przyjęcie pojęcia domu jednorodzinnego, z kodeksu prawa budowlanego. Z zastrzeżeniem, że podmiotowa nieruchomość może zawierać wyłącznie jeden lokal mieszkalny oraz nie może zawierać lokalu użytkowego.

Na koniec, kosmetyka.

Powstała propozycja wprowadzenia zapisu , właściciel może prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu z Mdm-em. Jednak z zastrzeżeniem, że nie zmieni to podstawowej funkcji nieruchomości, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Pomysłodawcy zmian chcą też zaostrzenia kar, w przypadku wynajęcia lub zbycia nieruchomości, zakupionej z dopłatą. W takim przypadku, kredytobiorca musi oddać dopłatę. Skuteczną egzekucje należności mają zapewnić, na nowo sformułowane zapisy w ustawie.

Zmiany proponowane przez ministerstwo na pewno wpłyną pozytywnie na popularność programu dopłat MdM. Zwłaszcza wśród rodzin z dwójką czy trójką dzieci. Jednak wciąż pozostaje, problem rynku wtórnego i ustalania wysokości wskaźnika odtworzeniowego powierzchni mieszkalnych. Tych tematów, jak na razie nowelizacja nie obejmuje.  

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców