Jak Cię widzą banki

Opublikowano: 23 listopada 2015 przez Tomek

Analizę zdolności kredytowej bank zaczyna od określenia dochodów przyszłego kredytobiorcy. Jednak zanim uzyskamy pozytywną opinię, bankier prześwietli nas na kilka sposobów.

Banki udzielając kredytu musi zbadać zdolność klienta do jego spłaty. Banki aby usystematyzować pracę analityków, stosuje kilka głównych zasad, które decydują o pozytywnej decyzji banku.

Wysokość dochodów.

Pracownik banku na samym początku rozmowy dotyczącej kredytu, zawsze pyta o wysokość dochodów. Jest to główny czynnik decydujący o wysokości przyznanego przez bank kredytu. Oczywiście aby udowodnić wysokość dochodu, potrzebujemy odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy. W przypadku prowadzenia własnej działalności kredytowej, niezbędne okaże się zeznanie podatkowe. Pracownicy banku mogą kontaktować się bezpośrednio z działem księgowym twojej firmy, w celu potwierdzenia wysokości uzyskiwanego dochodu. Oprócz wewnętrznych zasad, bank musi przestrzegać również reguły narzucone przez KNF. W tym momencie bank nie może udzielić kredytu, którego rata będzie przekraczać 50% przychodów klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy potencjalny klient zarabia powyżej średniej krajowej. Wówczas bank może udzielić kredytu o racie stanowiącej 65% wynagrodzenia.

Historia kredytowa.

Niemal równocześnie z dochodami, analityk banku sprawdzi historię kredytową klienta. Wykorzystywane są do tego dwie bazy danych BIK I BIG. Biuro informacji kredytowej gromadzi wszystkie zapisy odnośnie produktów bankowych, z których korzysta klient. Tak więc, znajdują się tam zapisy o koncie bankowym klienta, kredytach, regularności ich spłaty itd. W Biurze informacji gospodarczej znajdziemy zapisy dotyczące comiesięcznych pozabankowych zobowiązań. Najczęściej są to rachunki za prąd, telewizje, telefon itd. Narzędzia te są niewiarygodnie cenne dla banku, pokazują jak klient do tej pory radzi sobie finansowo, czy nie zalega z opłatami czy ratami innego kredytu. BIG i BIK pozwala również na dokładne oszacowanie miesięcznych wydatków klienta. Dobrze jest budować historie kredytową, choćby przez korzystanie z karty kredytowej. Może się okazać, że będzie to decydujący element w przyznaniu kredytu.

Scoring.

Jest to metoda porównawcza. Bank systematycznie gromadzi kilka krytycznych informacji o swoich klientach. Analizuje jak radzą sobie ze spłatą zaciągniętych kredytów. Tak powstaje wirtualny profil doskonałego kredytobiorcy. Następnie, każdy klient ubiegający się o kredyt jest porównywany z tym profilem. Im więcej mamy wspólnego z ludźmi, którzy wcześniej otrzymali kredyt i radzą sobie ze spłatą, tym mamy większe szanse na pozytywną opinię kredytowania.

Oczywiście, pomiędzy bankami istnieją różne sposoby oceny ryzyka kredytowego. Dlatego w różnych bankach zdolność kredytowa będzie się nieco różnić. Jednak podstawą jej obliczenia zawsze będzie zdolność kredytowa i wysokość dochodów.

Informacje, limity, kredyty, warunki, zasady, wszystko co powinieneś wiedzieć o programie dopłat do kredytów hipotecznych mieszkanie dla młodych.

Zdolność kredytowa

Opublikowano: 5 marca 2015 przez Tomek

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Zdolność kredytowa, czyli możliwość spłacania określonej raty kredytu, bywa zmorą, wszystkich starających się o kredyt. Odgrywa decydują role, w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. W dobie kryzysu gospodarczego, banki zaostrzyły swoje wymagania stawiane przyszłym kredytobiorcom. Niezależnie czy klient stara się o zwykły kredyt hipoteczny czy z dopłatą Mieszkanie dla Młodych, będzie musiał przejść serie bankowych prześwietleń (nie tylko portfela:)).

Dochód.

Oczywista sprawa, wysokość zdolności kredytowej zależy od bilansu dochodów i wydatków ponoszonych w miesięcznym ujęciu. Dla bankowego wielkiego brata, istotna będzie też forma zatrudnienia i jej stabilność. Najlepiej wypadają tutaj osoby z etatem . Jednak, nie oznacza to , że inni nie mają szans. Analitycy bankowi akceptują, osoby zarówno z umową o dzieło czy zlecenie, jak i prowadzące działalność. Warunkiem jest odpowiednią historia zatrudnienia i jej dokumentacja, podobnie jest z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą. W takich przypadkach, banki wymagają zdecydowanie większą ilość dokumentów potwierdzających dochód, niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Historia kredytowa.

Kolejny ważny element układanki, to nasze dotychczasowe poczynania z kredytami i innymi zobowiązaniami. Banki maja do dyspozycji dwie największe bazy, mówiące o rzetelności przyszłego kredytobiorcy, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. BIK jest platformą wymiany informacji o klientach, z którego mogą korzystać tylko banki. Znajdują się w niej, nie tylko dane kredytów, które spłacamy czy spłaciliśmy. Baza zawiera również, informacje o posiadanych kontach bankowych, lokatach czy funduszach inwestycyjnych. Oczywiście, zawiera wszystkie wpisy dotyczące opóźnień w spłacie zobowiązań, te wpisy interesują najbardziej pracownika banku, ustalającego zdolność kredytową. W przypadku, posiadania na swoim koncie adnotacji o zaległościach czy opóźnieniach, nie masz większych szans na kredyt hipoteczny. Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się natomiast gromadzeniem informacji, o zobowiązaniach i zaległościach pozabankowych. Tak wiec, każdy niezapłacony rachunek za telefon, prąd, gaz, telewizje, może skutkować dodaniem zaległości do BIG. Z zgromadzonej bazy, korzystać mogą oprócz banków także firmy, które podpisały stosowna umowę z Biurem Informacji Kredytowej.

Co miesięczne wydatki.

Różnice w zdolności kredytowej w różnych bankach, zazwyczaj wynikają z różnych systemów obliczania miesięcznych kosztów utrzymania. Zazwyczaj jest to minimum socjalne, które musi zostać w portfelu klienta, po opłaceniu rat kredytów i innych miesięcznych zobowiązań. Banki mogą przyjąć stała stawkę, w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym lub uzależnić ją od wielkości rodziny czy miejsca zamieszkania. Podobnie rzecz ma się z kosztami utrzymania mieszkania, przyjmowana przez bank opłata, będzie wynikać z lokalizacji i metrażu nieruchomości. Najważniejszymi kosztami obniżającymi zdolność kredytową są:

-kredyty pod każdą postacią,

-posiadanie karty kredytowej,kredytów odnawialnych, debetów,

-abonamenty za telefon czy telewizję,

portfel

Polacy wciąż boją się banków

-posiadanie samochodu, banki przyjmują stała miesięczną kwotę,

– ubezpieczenia nieruchomości, samochodu, na życie, wypadkowe, w tym wypadku doliczana jest składka miesięczna,

-zasądzone alimenty,

Lista obciążeń może być bardzo długa, banki starają się, jak najwięcej dowiedzieć się o miesięcznych wydatkach, które mogą uniemożliwić spłatę raty. Oczywiście, niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich dowiązań, jednak warto się zastanowić, nad możliwością zmniejszenia ich wysokości.

Jestem żyrantem.

Jeżeli, masz na koncie podpisaną umowę kredytową jako żyrant, bank ujmie ratę tej pożyczki, jako twoje co miesięczne zobowiązanie. Pomniejszając tym samym kwotę służąca do obliczenia zdolności kredytowej. Czasami banki dopuszczają możliwość nie wliczania tego obciążenia, pod warunkiem dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia, o terminowych spłatach żyrowanego kredytu. Oczywiście, wymagany jest też pewien czas, rzetelnego spłacania kredytu np. 2 lata.

Wśród klientów chcących zdobyć kredyt, utarło się przeświadczenie, że przystępując do kredytu wspólnie z rodzicami otrzymamy lepszą zdolność kredytową. Ogólnie rzecz ujmując, dołączenie do wniosku kredytowego kolejnej osoby z dobrymi dochodami i nienaganną historia kredytową, powinno pozytywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej. Jednak należy tu pamiętać o wieku kredytobiorców. Banki analizując zdolność do spłaty kredytu, ustalają maksymalny okres kredytowania. Kredyt hipoteczny może być rozłożony do 65 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Jeżeli zaprosimy do kredytu, osobę w wieku 50 lat maksymalny okres kredytowania to 15 lat, co stanowczo zwiększy ratę kredytu, a tym samym jego potencjalna wysokość.
Scoring.

Oprócz analizy dochodów i kosztów ponoszonych przez przyszłego kredytobiorcę, banki sięgają po kolejna metodę określenia zdolności kredytowej. Scoring, czyli metoda porównawcza polega na utworzeniu profilu klienta idealnego. Dane do stworzenia tego modelu pochodzą z profili dotychczasowych klientów, którzy dobrze wywiązują się ze swych zobowiązań. Przyszły kredytobiorca porównywany jest z tym modelem , im więcej cech wspólnych tym większe szanse na wyższą zdolność kredytową.

Niezależnie od metody określania i czynników decydujących o wysokości zdolności kredytowej. Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny z dopłatą czy bez, to zobowiązanie na długie lata. Nie warto sztucznie nadmuchiwać zdolność kredytową, bo może się okazać, że nie jesteśmy w stanie spłacić kredytu. Najlepszym sposobem na sprawdzenie możliwości kredytowych jest odkładanie przez kilka miesięcy na konto, równowartość przyszłej raty i spróbować przeżyć, za to co zostanie.

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców