MdM nie dla wszystkich starczy pieniędzy

Opublikowano: 27 stycznia 2016 przez Tomek

Ostatnie miesiące pokazały ogromne zainteresowanie młodych ludzi kredytami hipotecznymi z dopłatą w programie MdM. Jak wiadomo pomysłodawcy programu określili maksymalną kwotę przeznaczoną na dopłaty w danym roku. W 2016 r. jest to 756 mln zł z czego prawie 51% jest już zarezerwowana.

 

Wpływ na tak wysoką popularność MdM-u maja zmiany z września ubiegłego roku. Kiedy to do programu dopłat dopuszczono mieszkania z rynku wtórnego. Wcześniej jednym z głównych wymogów house-construction-1005491_640było kupno nieruchomości od developera. Dodatkowo narzucony limit ceny mieszkania mocno zawężał listę mieszkań spełniających wymogi. Najtrudniej było w dużych miastach gdzie wysokie ceny nieruchomości przekraczały dostępne limity. Kolejnym mankamentem zakupu na rynku pierwotnym, była potrzeba posiadania przez przyszłych kredytobiorców znacznej kwoty gotówki, na doprowadzenie mieszkania ze stanu developerskiego do wykończenia.

 

Jeżeli utrzyma się tak duże zainteresowanie MdM -em, pod koniec pierwszego kwartału wykorzystane zostanie 95% przyznanego na ten rok limitu. Oznaczać to będzie decyzję BGK o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dopłatę z datą realizacji na rok 2016. Pozostałe 5% kwoty zostanie przeznaczone na sfinalizowanie umów z dnia ogłoszenia wykorzystania środków.

 

W puli zostało jeszcze około 300 mln zł, obowiązuje stara zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Zapytaj o dopłatę w programie MdM specjalistów.

MdM- wkład własny

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

ST

 

Każdy kto kiedykolwiek poważnie myślał o kredycie hipotecznym, doskonale wie co to takiego wkład własny i jak potrafi skomplikować zdobycie kredytu.

Wysokość wkładu własnego

W Polsce przez długi czas banki miały wolną rękę pod względem ustalania minimalnej wartości wkładu własnego. Czasami w ofertach kredytów hipotecznych banki kusiły klientów nawet zerowym wkładem. Takie oferty już znikły, a to za sprawą rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. W zatwierdzonej rekomendacji dla kredytów hipotecznych, ustalono wprowadzenie minimalnego wkładu własnego, jego wartość będzie rosła co roku:

– 10 % w 2015 r.

– 15% w 2016 r.

– 20% w 2017 r.

Aktualnie wszystkie banki muszą wymagać co najmniej 10% wkładu własnego z kwoty wnioskowanego kredytu. Od początku 2016 będzie to już 15%.

Decyzja KNF-u mocno utrudniła zdobycie kredytu mieszkaniowego. Wielu ewentualnych kredytobiorców nie dysponuje wymaganymi środkami, w takim wypadku pozostaje tylko żmudne oszczędzanie. Znając realne pensje Polaków i koszty utrzymania, zaoszczędzenie 20–30 tyś. zł łatwe nie będzie. Realnie oceniając możliwości odkładania pieniędzy, przeciętny Kowalski musi zaciskać pas przez 5–7 lat. Komisja zdecydowała się na taki krok by ustrzec Polski sektor bankowy przed pęknięciem banki kredytowej, jak to miało miejsce w USA. Zbyt pobłażliwe traktowanie przyszłych kredytobiorców, skutkowało problemami w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

Alternatywa w dopłacie MdM

W 2014 r. w Polsce ruszył program dopłat dla młodych ludzi chcących sfinansować zakup mieszkania kredytem hipotecznym. Rządowa oferta pomaga zgromadzić wymagany przez banki wkład własny. Wysokość dopłaty zależy od stanu cywilnego i liczby dzieci, można liczyć nawet na 20% wartości kredytowanej nieruchomości, obliczonej na podstawie kosztu odtworzenia metra powierzchni użytkowej na danym terenie. Wskaźnik ustalany jest kwartalnie i przeważnie oscyluje wokół średniej ceny sprzedaży mieszkań na danym terenie. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 50 metrów kwadratowych mieszkania. Dofinansowanie z programu MdM w niektórych wypadkach może w całości zastąpić wkład własny (do końca 2015 r. dla mieszkania około 50 m kw.).

Program dopłat pomaga zdobyć kredyt na wymorzone mieszkanie, jednak pomysłodawcy postawili kilka wymagań które należy spełnić. Kredytowana nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego. Wiek najmłodszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 lat. Wysokość kredytu nie może być wyższa niż cena mieszkania, dlatego musimy pamiętać o własnych środkach na wykończenie nowego mieszkania.

A co na to wszystko banki?

Wkład własny jest kredytobiorcy jest ważnym aspektem dla bankowych analityków, w ocenie ryzyka kredytowego. Klienci posiadający wyższy wkład własny mogą liczyć na łaskawość bankierów, którzy chętniej obniżają marzę oraz ubezpieczenie kredytu. Okazuje się że dla banku ważną kwestią jest też sposób pozyskania wymaganych środków. Klientom którzy sami zaoszczędzili środki, bank zaproponuje lepszą ofertę, niż osobom którzy otrzymali dofinansowanie z programu MdM. Różnica może wynieść nawet 0,6 proc.

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

ST

 

 

 

Mieszkanie dla młodych- warunki, jakie powinno spełniać mieszkanie

Opublikowano: 15 marca 2015 przez Tomek

Wybór odpowiedniego mieszkania jest niebywale trudnym zadaniem. Lokalizacja, cena czy powierzchnia lokalu, to tylko część elementów, na które należy zwrócić uwagę. Dla osób, które chcą skorzystać z dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych, dochodzi jeszcze kilka limitów i ograniczeń, które musimy mieć na uwadze.

Mieszkania w MdM tylko z rynku pierwotnego od dewelopera.

Podstawowym wymogiem, jakie musi spełnić nasze przyszłe mieszkanie czy dom,jest fakt pierwszego zasiedlenia. Generalnie rzecz biorąc, mamy do dyspozycji tylko nowe mieszkania z rynku pierwotnego. Nowe mieszkanie może być wybudowane od podstaw lub powstać w wyniku przebudowy, dotąd niezamieszkałej nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli staramy się o dopłatę MdM, mieszkanie musimy kupić od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie budowania czy przebudowywania nieruchomości. Mówiąc prościej- od dewelopera.

Jeżeli zdecydujemy się na wybudowanie domu samemu, czyli systemem gospodarczym, możemy liczyć na częściowy zwrot podatku z zakupionych materiałów. W takim przypadku, dopłata MdM nie przysługuje. Natomiast, do programu dopuszczone są mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Mieszkanie dla młodych limit powierzchni.

Zgodnie z zapisami ustawy, nieruchomość powinna mieścić się w limicie powierzchni:

-75 m2 dla mieszkania,

-100 m2 dla domu jednorodzinnego.

W przypadku rodzin wielodzietnych z co najmniej dwójką dzieci, limit ten zwiększony jest odpowiednio o 10 m2.

Przy czym określone zostały definicje, kiedy nieruchomość zaliczyć jako mieszkanie, a kiedy jako dom. Wspólnym warunkiem jest zasada, że pierwszorzędną funkcją lokalu mieszkalnego, będzie zaspokojenie potrzeb mieszkalnych właścicieli.

Za mieszkanie uznaje się zespół izb/pokoi wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka, korytarz). Powierzchnie lokalu wyznaczają trwałe elementy konstrukcyjne (ściany). W budynku muszą być wydzielone, co najmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Dom jednorodzinny na potrzeby MdM-u jest wolnostojącym budynkiem stanowiącym konstrukcyjną całość. W MdM-ie dopuszcza się także, domy szeregowe oraz w zabudowie bliźniaczej. Do programu nie kwalifikują się natomiast, domy w których wydzielono więcej niż jeden lokal mieszkalny czy dodatkowy lokal użytkowy.

Powierzchnia użytkowa w MdM.

Dopłata obliczana jest min. na podstawie powierzchni użytkowej mieszkania. Jednak nie więcej niż 50m2 lokalu. W przypadku rodzin z przynajmniej trójką dzieci ograniczenie, to wynosi 65m2. Oznacza to, że w przypadku mieszkania 75 m2, dopłata będzie obliczona, tak jak dla mieszkania o metrażu 50m2. Powierzchnie użytkową należy rozumieć, jako sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu/domu, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych i gospodarczych lokatorów. W skład nieruchomości często wchodzą pomieszczenia przynależne, które nie służą bezpośredniego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych użytkowników lokalu. W ich skład wchodzą min. piwnice, schowki, strychy, kotłownie itd. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych, nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, dla której obliczana jest dopłata MdM.

Limity cen mieszkań.

MdM limity cen mieszkań

limit cen mieszkań w programie Mieszkanie dla młodych

Limity cen mieszkań wyznaczane są kwartalnie, przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawą do obliczenia limitu, jest koszt odtworzeniowy budowy jednego metra kwadratowego powierzchni

mieszkalnej, podawany przez odpowiedni dla danej lokalizacji organ samorządowy. Ostateczny limit ceny jednego metra kwadratowego mieszkania, jest średnią arytmetyczną ostatnich dwóch wskaźników odtworzeniowych, pomnożonych przez 1,1. A więc, o 10 % wyższy od średniego kosztu wybudowania metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. W przypadku dużych miast, gdzie popyt winduje ceny mieszkań, czasami trudno znaleźć lokal mieszczący się w tym limicie. Najwięcej mieszkań spełniających warunki znajdziemy w gminach przylegających do dużych miast.

 

 
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych – zmiany w 2015r

Opublikowano: 1 marca 2015 przez Tomek

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 >Pierwszy rok funkcjonowania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych za nami. Pokazał on ogromny potencjał, jak i ujawnił wiele niedociągnięć MdM-u. Skarżyli się zwykli klienci, chcący skorzystać z dopłat, jak i deweloperzy budujący mieszkania dla młodych. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wprowadzić zmiany, które mają zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2015 roku. Jednak konsultacje społeczne, w sprawie nowych rozwiązań w ramach programu MdM wciąż trwają.

MdM będzie bardziej rodzinny.

Ministerstwo Infrastruktury przypomniało sobie o prorodzinnych założeniach programu. Dotychczas, wysokość dofinansowania wynosiła, 10 % z wartości odtworzeniowej mieszkania dla małżeństw bez dzieci oraz 15% dla małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko. Nowy system stawek dofinansowania prezentuje się następująco: – małżeństwa bez dzieci 10% – małżeństwa z jednym dzieckiem 15% – małżeństwa z dwójką dzieci 20% – małżeństwa z trójką dzieci 25%. Należy tu wspomnieć, że dotychczas najliczniejszą grupę uczestniczących w programie MdM, stanowili single i pary bez dzieci około 75 %, zaś małżeństwa z trójką dzieci tylko 0,1%. Rozwiązanie ma zwiększyć zainteresowanie programem, wśród wielodzietnych rodzin.

Będzie łatwiej ze zdolnością kredytową.

Kolejną istotną proponowaną zmianą, jest poszerzenie grona osób, które mogą przystąpić do kredytu razem z nabywcą mieszkania. Oczywiście, w przypadku gdy kredytobiorca sam nie osiąga wymaganej zdolności kredytowej. Dotychczas kredyt z dopłatą w MdM-ie, można było zaciągnąć jedynie z pomocą najbliższej rodziny np. z rodzicami, siostrą, bratem, ojczymem, macochą czy teściami. Zgodnie z nowymi zasadami takie ograniczenie zostaje zniesione. Starający się o kredyt z dopłatą, będzie mógł dopisać do niego każdego, kto wyrazi na to zgodę. Pomysłodawcy zmian uważają, że w ten sposób będzie łatwiej uzyskać wyższą zdolność kredytową.

Coś dla deweloperów.

Dotychczas, jednym z warunków dofinansowania wkładu własnego z MdM-u, jest podpisanie z deweloperem umowy dotyczącej wyodrębnienia i przeniesienia własności. Problem pojawił się, w przypadku gdy, deweloper zaciągną kredyt, pod realizacje inwestycji, a zastawem jest jej hipoteka. Bank, w którym zadłużył się deweloper, zazwyczaj nie zgadza się na podpisanie aktu notarialnego przeniesienia własności, przed przelewem należności za mieszkanie przez kupującego. W nowelizacji ustawy ma znaleźć się zapis, dzięki któremu nie będzie konieczności podpisywania aktu notarialnego, przed finalizacją sprzedaży. W takim przypadku będzie, jednak warunek, mianowicie nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, musi być ukończona i oddana do użytku.

Mieszkanie dla młodych od spółdzielni.

Obowiązujące przepisy programu MdM, przewidują dofinansowania kredytów zaciągniętych pod mieszkania, wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak warunkiem jest ukończenie inwestycji. W przypadku tego typu mieszkań problemem jest cena. W trakcie trwania inwestycji, nie jest możliwe określenie ostatecznej ceny mieszkania. Dlatego, banki nie mogą określić, czy nieruchomość lobby-411029_1280spełnia limity cen, narzucone w programie Mieszkanie dla Młodych. Nowelizacja ma to zmienić, osoby podpisujące umowę ze spółdzielnią, o budowę lokalu mieszkalnego, będą mogły skorzystać z dopłat MdM. Jednak na razie pomysłodawcy, nie określili konkretnego narzędzia, które miało by rozwiązać ten problem.

Uściślenie definicji nowego mieszkania.

Propozycja obejmuje, wpisanie w poczet nieruchomości objętych dofinansowaniem w programie MdM, mieszkań powstałych w wyniku przebudowy i adaptacji budynków niemieszkalnych. Dotychczasowe przepisy, co prawda dopuszczają taką ewentualność. Jednak, adaptowane inwestycje zazwyczaj są nietypowymi przedsięwzięciami i rodzą wiele wątpliwości. Stąd potrzeba dokładnej definicji i jasnych przepisów, które określą przypadki, kiedy nieruchomość kwalifikuje się do programu, a kiedy nie. Takie rozwiązanie, ma poszerzyć pule mieszkań, spełniających wymogi MdM-u.

Definicja domu jednorodzinnego

I z tą definicją były problemy. Banki nie potrafiły zakwalifikować niektórych nieruchomości, jako dom czy mieszkanie, a co za tym idzie, nie było jasne jaki przyjąć limit powierzchni użytkowej 75/100m2. Zaproponowane rozwiązanie, zakłada przyjęcie pojęcia domu jednorodzinnego, z kodeksu prawa budowlanego. Z zastrzeżeniem, że podmiotowa nieruchomość może zawierać wyłącznie jeden lokal mieszkalny oraz nie może zawierać lokalu użytkowego.

Na koniec, kosmetyka.

Powstała propozycja wprowadzenia zapisu , właściciel może prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu z Mdm-em. Jednak z zastrzeżeniem, że nie zmieni to podstawowej funkcji nieruchomości, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Pomysłodawcy zmian chcą też zaostrzenia kar, w przypadku wynajęcia lub zbycia nieruchomości, zakupionej z dopłatą. W takim przypadku, kredytobiorca musi oddać dopłatę. Skuteczną egzekucje należności mają zapewnić, na nowo sformułowane zapisy w ustawie.

Zmiany proponowane przez ministerstwo na pewno wpłyną pozytywnie na popularność programu dopłat MdM. Zwłaszcza wśród rodzin z dwójką czy trójką dzieci. Jednak wciąż pozostaje, problem rynku wtórnego i ustalania wysokości wskaźnika odtworzeniowego powierzchni mieszkalnych. Tych tematów, jak na razie nowelizacja nie obejmuje.  

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych krok po kroku

Opublikowano: 15 lutego 2015 przez Tomek

Jak bardzo trzeba się namęczyć, by uzyskać kredyt hipoteczny z dopłatą? W opinii większości osób planujących skorzystać z dopłat MdM, procedura przez którą musi przejść przyszły kredytobiorca, to istny bieg z przeszkodami. Tony zaświadczeń, dziwne oświadczenia, pokręcone limity, szamańskie zwyczaje bankowych analityków itd. Ten tajemniczy świat bankowego voo doo, nie jest tak bardzo skomplikowany, jak się wydaje. Oczywiście, nie można tego porównać do kupowania bananów w Tesco, ale sprawa jest jak najbardziej do ogarnięcia.

Krok 1 – Sprawdzamy, czy spełniamy warunki.

Pomysłodawcy programu dopłat określili limit wieku kredytobiorców, korzystających z dopłat jest to 35 lat. Uściślając kredytobiorca może ubiegać się o dopłatę, jeżeli w aktualnym roku kończy 35 lat lub mniej, Tak więc, jeżeli w tym roku już opijałeś swoje 35 urodziny, do końca roku możesz skorzystać z dopłaty. W przypadku, gdy do programu przystępuje małżeństwo, liczy się wiek młodszego współmałżonka. Oczywiście, musisz spełnić wymagania dotyczące zdolności kredytowej, dla określonej kwoty zakupu

Popularność MdM-u wciąż rośnie

Popularność MdM-u wciąż rośnie

mieszkania.Orientacyjną zdolność kredytową łatwo sprawdzisz w powszechnych kalkulatorach online. Możesz również udać się do banku czy doradcy kredytowego, który taką orientacyjną zdolność kredytową określi. Chcąc skorzystać z dopłaty, nie możesz posiadać, teraz ani w przeszłości żadnego mieszkania czy domu jednorodzinnego. Nie możesz również być osobą posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Krok 2 – Szukamy wymarzonego gniazdka.
Wybór nieruchomości jest najtrudniejszym zadaniem. Na przyszłe mieszkanie prawdopodobnie będziemy skazani do końca życia. Oprócz oczywistych rzeczy jakie sprawdzamy, czyli lokalizacja, metraż i cena. Dobrze jest zapytać developera, o planowane rozwiązania eksploatacyjne np. ogrzewanie, podgrzewanie wody, materiał użyty do budowy. Elementy te będą mieć wpływ na przyszłe miesięczne opłaty. Kolejne istotne zagadnienie to infrastruktura, czy planowana jest budowa ogrodzenia, placu zabaw dla dzieci, parkingu. Odległość do szkoły, przystanku itd.
W kręgu zainteresowań znaleźć powinny się też informacje o umowie wstępnej, formie własności, hipotece budowanej nieruchomości. Według warunków obowiązujących w programie MdM, mieszkanie nie może przekroczyć 75 m2 powierzchni użytkowej, dla domu jednorodzinnego limit ten wynosi 100m2. Dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, limit został powiększony o 10 m2. Dla danej lokalizacji ustawodawca ustalił również limity ceny za metr kwadratowy.

Krok 3 – Wycieczka do banku.

Po sprawdzeniu zdolności kredytowej i znalezieniu wymarzonego mieszkania, udajemy się do Banku współpracującego z BGK, w ramach programu MdM. Na obecną chwilę możemy wybierać z:
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna,
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ,
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ,

 

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
Alior Bank Spółka Akcyjna,
SGB-Bank Spółka Akcyjna,
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ,
Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna ,
Bank Millennium Spółka Akcyjna,
Euro Bank Spółka Akcyjna,
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna ,
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna ,
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna .

Zamiast sprawdzać oferty w każdym banku osobno, możemy skorzystać z usług doradców finansowych, Open Finance czy Expander. Całą obsługę papierkologiczną, można załatwić w jednym miejscu. Taką pomoc możesz uzyskać tutaj. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składamy za pośrednictwem wybranego banku/doradcy finansowego. O dofinansowanie możesz się starać w kilku bankach na raz. Na pierwszym spotkaniu, dowiemy się jakie (w naszym przypadku) musimy dołączyć dokumenty do wniosku. Bank czy Doradca wyposaży nas, w odpowiednie druki oraz wzory, które są wymagane przez konkretny bank.

Krok 4 – Skompletowanie dokumentów.

Oczywiście większość zaświadczeń, będziemy musieć uzyskać sami. Ich ilość będzie zależeć w dużej mierze od formy prawnej zatrudnienia i stanu naszych osobistych finansów. Oprócz standardowych zaświadczeń, wymaganych przy zwykłym kredycie hipotecznym, należy dołączyć odpowiednie oświadczenia. Mówiące o spełnieniu wymagań programu MdM:

– deklarujemy że, nie posiadamy, ani nie posiadaliśmy innego mieszkania,

– oświadczamy że, nieruchomość której dotyczy dofinansowanie pochodzi z rynku pierwotnego i będzie służyć naszym potrzebom mieszkaniowym.

– developer wystawia oświadczenie że, budowane przez niego mieszkanie, spełnia kryteria programu.

W zależności od banku potrzebna będzie również wycieczka do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Niestety, banki będą się interesowały również naszą sytuacją rodzinną, tak więc akty urodzenia, orzeczenie o rozwodzie, separacji będą wymagane.

Krok 5- Złożenie wniosku i podpisanie umowy kredytowej.

Gdy mamy już wszystkie niezbędne dokumenty wracamy złożyć wniosek. Od tej pory Bank ma 60 dni na ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji oraz wysłanie gotowego wniosku do BGK. Ten zaś dokonuje analizy przyjętych dokumentów i podejmuje decyzje o dofinansowaniu. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK, zostaniemy zaproszeni na podpisanie umowy kredytowej. Na tym etapie niezbędna jest analiza przygotowanej umowy, jeżeli jakikolwiek zapis jest niezrozumiały, pracownik banku ma obowiązek udzielić stosownej informacji. Jeżeli jesteś podejrzliwy lub niepewny uczciwości banku, możesz taką umowę przedstawić prawnikowi. Najważniejszymi elementami umowy jest:

– określenie stron,

– czas spłaty,

– kwota kredytu oraz wysokość raty,

– oprocentowanie,

– prowizje i inne opłaty za obsługę kredytu.

Krok 6 – Finalizacja ustawień.

Po podpisaniu umowy kredytowej, udajemy się do notariusza. Tam w obecności developera podpisujemy akt notarialny, który musimy dostarczyć do placówki banku. Ostatnim zadaniem będzie dokonanie wpisu w księgach wieczystych odnośnie hipoteki. Po dostarczeniu potwierdzenia bank przeleje środki na konto developera. A my cieszymy się z mieszkania i że pokonaliśmy bankową maszynkę papierkologiczną.

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych – jak obliczyć dopłatę

Opublikowano: 31 stycznia 2015 przez Tomek

Jak obliczyć dopłatę w programie Mieszkanie dla młodych?

Wbrew powszechnej opinii, obliczenie dopłaty na jaką możemy liczyć , wcale nie jest bardziej skomplikowane, niż budowa radzieckiego czołgu T-34. System dopłat został podzielony, na dwie najważniejsze stawki:
-10% – osoby samotne, małżeństwa bez dzieci,
-15% – małżeństwa wychowujące co najmniej jednego potomka,

Podstawą do obliczenia wysokości dopłaty, jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej. Wyznaczany on jest co kwartał i stanowi średnią arytmetyczną z ostatnich dwóch wartości wskaźnika.

Oto aktualne wartości ogłoszone przez BGK na pierwszy kwartał 2015 r.

wskaźnik

dane pochodzą z banku gospodarstwa krajowego

Aby obliczyć dopłatę, należy pomnożyć wartość wskaźnika, przez ilość metrów kwadratowych mieszkania (maks.50). Z uzyskanego wyniku, wyciągamy odpowiedni procent (10% lub 15%).
W ten sposób otrzymujemy wartość dofinansowania naszego kredytu hipotecznego.

Przykład 1 :

Jowita z Łodzi jest singlem i nie ma zamiaru tego zmieniać. Ma upatrzone mieszkanie 50 m2.
Posługując się powyższą tabelką odczytujemy wartość wskaźnika dla Łodzi to 4289zł/m2

Mnożymy:
50 x 4 289 = 214 450

Z otrzymanego wyniku obliczamy 10%:

214 450 x 10% = 21 445

Dopłata Jowity to 21 445zł

 

Przykład 2:

Kasia i Rysiek mieszkają w Krakowie mają na oku 65-metrowe mieszkanie.Wychowują dwuletniego Kacperka. Dla nich będzie obowiązywała wyższa 15-procentowa dopłata.

50 x 4 621 = 231 050

231 050 x 15% = 34 657,5

Dopłata wyniesie: 34 657,5 zł
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

MDM-Mieszkanie dla młodych-warunki

Opublikowano: 31 stycznia 2015 przez Tomek


Mieszkanie dla młodych, to rządowy program dofinansowania części wkładu własnego, dla kupujących na kredyt swoje pierwsze wymarzone mieszkanie.
Oferowane wsparcie, to całkiem pokaźna sumka. (więcej…)