MdM a dochody z działalności gospodarczej

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

 

ST

 

Kredyty hipoteczne są jednym z najniebezpieczniejszych produktów jakie oferują banki. Głównie z uwagi na czas spłaty i wysokość kredytu. Oczywiste jest, że aby starć się o kredyt, należy wykazać odpowiednią zdolność kredytową oraz stabilność dochodów. Czy osoby prowadzące małą działalność gospodarczą mają szansę na kredyt hipoteczny?

Dla banku najpewniejszy jest klient uzyskujący dochód z tytułu umowy o pracę. Jednak nie oznacza to braku szans na otrzymanie kredytu hipotecznego przez osoby prowadzące małą działalność gospodarczą. Z uwagi na większe ryzyko, banki bardziej restrykcyjnie podchodzą do udzielania kredytów osobom pracującym na własny rachunek. W przypadku klientów zatrudnionych na umowę o pracę, wystarczy z reguły sześciomiesięczna ciągłość pracy. Dla przedsiębiorców bank może zażądać udokumentowania nawet trzyletniego stażu działalności. Choć część banków uzależnia ten okres od przeznaczenia kredytu, najkrótszy czas prowadzenia firmy z jakiego trzeba udokumentować zysk, to 2 lata.

Powodem tak zaostrzonych wymagań jest trudność w określeniu stabilności młodej firmy. Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny spłacany będzie przez okres kilkudziesięciu lat. W takim okresie czasu trudno określić koniunkturę rynkową. Firmy z długim stażem rynkowym postrzegane są jako bardziej stabilne podmioty, które potrafią radzić sobie z okresowym spadkiem rynkowej koniunktury.

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy, w dużej mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Tak więc, prawnikom czy lekarzom dużo łatwiej otrzymać kredyt hipoteczny niż sklepikarzom czy budowlańcom. Dodatkowym atutem w walce o wyższą zdolność kredytową, będzie przedstawienie np. długoterminowych umów związanych ze sprzedażą czy wykonywaniem usług.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do skompletowania większej ilości dokumentów dla banku, niż osoby pozostające na etacie. Wymagane będą dodatkowe zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym. Z US potrzebne będą też odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód. Oczywiście zaopatrzyć trzeba będzie się o kopie zgody na prowadzenie działalności czy uzyskane licencje, zaświadczenie z Urzędu statystycznego itd.
 

ST

 

Kredyt mieszkaniowy a rozwód

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

Najczęściej kredyt hipoteczny zaciągamy na kilkadziesiąt lat. Równie często przystępujemy do kredytu wspólnie z małżonkiem. Przez tak długi okres kredytowania, bywa że rozstajemy się z naszą drugą połową. Podziału majątku po rozwodzie można dokonać polubownie lub na drodze sądowej. Jednak co z wcześniej zaciągniętym kredytem?

Rozwód z kredytem

Dla banku niema w zasadzie znaczenia, czy osoby przystępujące do kredytu są małżeństwem, czy żyją w wolnym związku. Dlatego nawet po rozwodzie w oczach banku, równo na obu małżonkach spoczywa obowiązek spłaty kredytu. Czasami w umowie kredytowej może znajdować się zapis o zwolnieniu w takim przypadku z odpowiedzialności jednego z małżonków. Jednak niezależnie od tego byli małżonkowie mogą zawrzeć umowę przejęcia kredytu. Do tego niezbędna jest zgoda obu stron oraz banku. W takiej sytuacji byłe małżeństwo musi przeprowadzić negocjacje z bankiem, wynikiem czego jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej zwalniające jednego z kredytobiorców z odpowiedzialności za kredyt. Należy pamiętać, że jeżeli przez orzeczenie sądu czy na podstawie zawartej polubownie umowy, kredytowana nieruchomość przechodzi na własność jednego z małżonków, nie oznacza to że tym samym przechodzi na niego cały kredyt. Dla banku wciąż kredytobiorcami są dwie osoby, podpisane na umowie kredytowej.Jedynym przypadkiem, kiedy zobowiązanie kredytowe przejdzie na jednego z małżonków, jest wydanie odrębnego orzeczenia sądu w toku postępowania rozwodowego. Jednak w razie, gdy obciążony takim zapisem małżonek, przestanie spłacać kredyt, bank i tak zażąda spłaty od byłego współmałżonka.Proces przeniesienia kredytu na jednego ze współmałżonków wymaga podobnej procedury jak przy udzielaniu nowego kredytu. Bank policzy nową zdolność kredytowa i oceni ryzyko udzielenia kredytu. Jeżeli okaże się, że małżonek nie osiąga zdolności do samotnej spłaty kredytu, z przeniesienia kredytu nic nie będzie.

Rozwód a programy dopłat

Jeżeli kredyt udzielony był w ramach programu „Rodzina na Swoim”, po rozwodzie nie stracimy dopłat do odsetek. Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, kiedy dopłaty mogą zostać wstrzymane, jednak nie ma tam mowy o rozwodzie. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy własność nieruchomości zostanie przeniesiona na jedną osobę.Pomysłodawcy nowego programu dopłat „Mieszkanie dla młodych” przewidzieli odpowiedni zapis w warunkach udzielania dopłaty. Kredytobiorcy nie mogą zbyć ani zrzec się własności z zakupionej na kredyt nieruchomości. W razie wystąpienia takiej ewentualności kredytobiorcy muszą oddać kwotę dopłaty.

 

 

ST

 

Prawdy i mity o kredytach hipotecznych

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

 

ST

 

W Polsce utarło się kilka błędnych stereotypów dotyczących kredytów hipotecznych. Pomimo upływu lat, kredytowe mity wciąż żyją wśród Polaków. Część z nich niema potwierdzenia w rzeczywistości, jednak niektóre są jak najbardziej słuszne. Pamiętajmy że kredyt w banku zawsze będzie wymagał odpowiedzialności oraz świadomości kredytobiorcy, na co się godzi.

Za kredyt pójdziesz do więzienia? – Fałsz.

Nic bardziej mylnego. Polski kodeks karny nie przewiduje kary więzienia za brak spłaty kredytu. Zwłaszcza jeżeli opóźnienie w spłacie spowodowane jest nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi np. utrata pracy. Na więzienie mogą zasłużyć osoby, które zaciągają kredyt z zamiarem, bądź wiedząc ze go nie spłacą. Tak samo sprawa się ma z przedstawieniem fałszywych dokumentów, w celu uzyskania kredytu. Zatajanie czy ukrywanie majątku w trakcie egzekucji komorniczej, również może skończyć się za kratkami. Pamiętajmy, że uczciwemu kredytobiorcy, który nie jest w stanie spłacać kredytu więzienie nie grozi.

Jeżeli odmówili mi kredytu w jednym banku w innym też to zrobią? – Fałsz.

Sposoby obliczania zdolności kredytowej oraz ustalania maksymalnej wysokości kredytu, różnią się w zależności od banku. Każdy bankier stosuje swoje wypracowane zasady, najczęściej opierające się o model porównawczy. Bank porównując profile swoich klientów, regularnie spłacających kredyty, tworzy profil idealnego klienta. Udzielając pożyczki, przyszły klient porównywany jest właśnie z tym profilem. Jednak w zależności od banku, inaczej stopniowane są poszczególne cechy, mające wpływ na spłatę kredytu. Dlatego w każdym banku nasza zdolność kredytowa będzie różna.

Z rodzicami mam większe szanse na kredyt? – Fałsz.

Kredyty mieszkaniowe są udzielane na okresy liczące po kilkadziesiąt lat. Starając się o kredyt bank weźmie pod uwagę wiek najstarszego kredytobiorcy. W większości banków kredyt można rozłożyć na raty maksymalnie do 70 roku życia kredytobiorcy. Rodzice wnosząc swoje zarobki podwyższą Twoją zdolność kredytowa. Jednak biorąc pod uwagę ich wiek bank może rozłożyć spłatę na krótszy okres, przez co raty będą wyższe.

Kredyt jak najszybciej trzeba spłacić? – Prawda.

Obliczając zdolność kredytowa bank bierze pod uwagę maksymalna ratę jaką kredytobiorca może płacić przy osiąganych dochodach. Często banki proponują obniżenie raty przez wydłużenie okresu spłaty. Takie rozwiązanie odciąży nasz portfel, ale zwiększy sumaryczne koszty kredytu. Na koniec spłaty po podliczeniu wszystkich wpłat, może się okazać ze oddaliśmy do banku dwa razy więcej niż pożyczyliśmy. Bank zawsze będzie chciał zwiększyć swoje zyski, wiec propozycje obniżenia raty to norma.

Większy wkład własny, lepszy kredyt? – Prawda.

W większości banków większy procentowy udział wkładu własnego przekłada się na lepsze warunki kredytu. Wkład własny wpływa na zdolność kredytową klienta oraz ryzyko kredytowe, dlatego banki chętniej obniżają marze klientom z wysokim wkładem własnym. Według nowej rekomendacji KNF-u, dla kredytów mieszkaniowych, wkład własny jest wymagany do starania się o kredyt. Jego minimalny poziom to:10% w 2015 r.15% w 2016 r.20% w 2017 r.

Bez umowy nie dostane kredytu? – Fałsz.

Oczywiście z punktu widzenia banku, najbardziej pożądana forma zatrudnienia to umowa o prace. Jednak dopuszcza się również inne rodzaje zatrudnienia. Osoby zarabiające na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenie, również mogą starać się o kredyt. Oczywiście, zostanie prześwietlona historia takich umów, nawet do dwóch lat wstecz. Podobnie jest z osobami prowadzącymi firmę. Dochody należy wykazać na podstawie rozliczeń z urzędem skarbowym. Taka dokumentacje będzie trzeba przedstawić nawet do trzech lat wstecz.

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

ST

 

MdM- wkład własny

Opublikowano: 26 lipca 2015 przez Tomek

ST

 

Każdy kto kiedykolwiek poważnie myślał o kredycie hipotecznym, doskonale wie co to takiego wkład własny i jak potrafi skomplikować zdobycie kredytu.

Wysokość wkładu własnego

W Polsce przez długi czas banki miały wolną rękę pod względem ustalania minimalnej wartości wkładu własnego. Czasami w ofertach kredytów hipotecznych banki kusiły klientów nawet zerowym wkładem. Takie oferty już znikły, a to za sprawą rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. W zatwierdzonej rekomendacji dla kredytów hipotecznych, ustalono wprowadzenie minimalnego wkładu własnego, jego wartość będzie rosła co roku:

– 10 % w 2015 r.

– 15% w 2016 r.

– 20% w 2017 r.

Aktualnie wszystkie banki muszą wymagać co najmniej 10% wkładu własnego z kwoty wnioskowanego kredytu. Od początku 2016 będzie to już 15%.

Decyzja KNF-u mocno utrudniła zdobycie kredytu mieszkaniowego. Wielu ewentualnych kredytobiorców nie dysponuje wymaganymi środkami, w takim wypadku pozostaje tylko żmudne oszczędzanie. Znając realne pensje Polaków i koszty utrzymania, zaoszczędzenie 20–30 tyś. zł łatwe nie będzie. Realnie oceniając możliwości odkładania pieniędzy, przeciętny Kowalski musi zaciskać pas przez 5–7 lat. Komisja zdecydowała się na taki krok by ustrzec Polski sektor bankowy przed pęknięciem banki kredytowej, jak to miało miejsce w USA. Zbyt pobłażliwe traktowanie przyszłych kredytobiorców, skutkowało problemami w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

Alternatywa w dopłacie MdM

W 2014 r. w Polsce ruszył program dopłat dla młodych ludzi chcących sfinansować zakup mieszkania kredytem hipotecznym. Rządowa oferta pomaga zgromadzić wymagany przez banki wkład własny. Wysokość dopłaty zależy od stanu cywilnego i liczby dzieci, można liczyć nawet na 20% wartości kredytowanej nieruchomości, obliczonej na podstawie kosztu odtworzenia metra powierzchni użytkowej na danym terenie. Wskaźnik ustalany jest kwartalnie i przeważnie oscyluje wokół średniej ceny sprzedaży mieszkań na danym terenie. Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 50 metrów kwadratowych mieszkania. Dofinansowanie z programu MdM w niektórych wypadkach może w całości zastąpić wkład własny (do końca 2015 r. dla mieszkania około 50 m kw.).

Program dopłat pomaga zdobyć kredyt na wymorzone mieszkanie, jednak pomysłodawcy postawili kilka wymagań które należy spełnić. Kredytowana nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego. Wiek najmłodszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 lat. Wysokość kredytu nie może być wyższa niż cena mieszkania, dlatego musimy pamiętać o własnych środkach na wykończenie nowego mieszkania.

A co na to wszystko banki?

Wkład własny jest kredytobiorcy jest ważnym aspektem dla bankowych analityków, w ocenie ryzyka kredytowego. Klienci posiadający wyższy wkład własny mogą liczyć na łaskawość bankierów, którzy chętniej obniżają marzę oraz ubezpieczenie kredytu. Okazuje się że dla banku ważną kwestią jest też sposób pozyskania wymaganych środków. Klientom którzy sami zaoszczędzili środki, bank zaproponuje lepszą ofertę, niż osobom którzy otrzymali dofinansowanie z programu MdM. Różnica może wynieść nawet 0,6 proc.

 

Sprawdź swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

ST

 

 

 

Maksymalna kwota dopłaty MdM III kwartał 2015r.

Opublikowano: 1 lipca 2015 przez Tomek

 

 Lokalizacja  10 proc. 15 proc. 20 proc.
 1 Wrocław  23550,00  35325,00  47100,00
 2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała  20963,75  31445,63  41927,50
 3 województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)  18377,50  27566,25  36755,00
 4 Bydgoszcz  20667,50  31001,25  41335,00
 5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka  18807,50  28211,25  37615,00
 6 Toruń  20667,50  31001,25  41335,00
 7 gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka  18807,50  28211,25  37615,00
 8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)  16947,50  25421,25  33895,00
 9 Lublin  21003,78  31505,66  42007,55
 10 gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka  19508,98 29263,46  39017,95
 11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)  18014,18  27021,26  36028,35
 12 Gorzów Wielkopolski  18420,00  27630,00  36840,00
 13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok  17447,50  26171,25  34895,00
 14 Zielona Góra  18420,00  27630,00  36840,00
 15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica  17447,50  26171,25  34895,00
 16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)  16475,00  24712,50  32950,00
 17 Łódź  20252,00  30787,50  41050,00
 18 gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz  18618,75  27928,13  37237,50
 19 województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)  16712,50  25068,75  33425,00
 20 Kraków  23240,00  34860,00  46480,00
21 gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki  21340,00  32010,00  42680,00
22 województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)  19440,00  29160,00  38880,00
23 Warszawa   29946,90  44920,35  59893,80
24 gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka  21067,26  31600,89  42134,52
25 województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)  17556,05  26334,08  35112,10
26 Opole  17732,50  26598,75  35465,00
27 gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa  16882,50  25323,75  33765,00
28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)  16032,50  24048,75  32065,00
29 Rzeszów  18407,50  27611,25  36815,00
30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn  17317,50  25976,25  34635,00
31 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)  16227,50  24341,25  32455,00
32 Białystok  20267,50  30401,25  40353,00
33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów  18938,75  28408,13  37877,50
34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)  17610,00  26415,00  35220,00
35 Gdańsk  23792,50  35688,75  47585,00
36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo  22225,00  33337,50  44450,00
37 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)  20657,50  30986,25  41315,00
38 Katowice  21697,50  32546,25  43395,00
39 gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy  19978,75  29968,13  39957,50
40 województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)  18260,00  27390,00  36520,00
41 Kielce  21323,70  31985,55  42647,40
42 gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny  17979,72  26969,58  35959,44
43 województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)  14983,10  22474,65  29966,20
44 Olsztyn  24842,50  37263,75  49685,00
45 gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud  18789,00  28183,50  37578,00
46 województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)  15657,50  23486,25  31315,00
47 Poznań  26930,00  40395,00  53860,00
48 gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne  22926,00  34389,00  45852,00
49 województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)  19105,00  28657,50  38210,00
50 Szczecin  20530,00  30795,00  41060,00
51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo  19162,50  28743,75  38325,00
52 województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)  17795,00  26692,50  35590,00

źródło:www.bgk.pl

Maksymalna cena 1 m² mieszkania w programie MdM- III kwartał 2015 r.

Opublikowano: 1 lipca 2015 przez Tomek

 

 Lokalizacja  Limit (zł)
 1 Wrocław  5181,00
 2 gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała  4612,03
 3 województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2)  4043,05
 4 Bydgoszcz  4546,85
 5 gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka  4137,65
 6 Toruń  4546,85
 7 gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka  4137,65
 8 województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7)  3728,45
 9 Lublin  4620,83
 10 gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka  4291,97
 11 województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10)  3963,12
 12 Gorzów Wielkopolski  4052,40
 13 gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok  3838,45
 14 Zielona Góra  4052,40
 15 gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica  3838,45
 16 województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15)  3624,50
 17 Łódź  4515,50
 18 gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz  4096,13
 19 województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18)  3676,75
 20 Kraków  5112,80
21 gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki  4694,80
22 województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21)  4276,80
23 Warszawa   6588,32
24 gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka  4634,80
25 województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24)  3862,33
26 Opole  3901,15
27 gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa  3714,15
28 województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27)  3527,15
29 Rzeszów  4049,65
30 gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn  3809,85
31 województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30)  3570,05
32 Białystok 4458,85
33 gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów  4166,53
34 województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33)  3874,20
35 Gdańsk  5234,35
36 gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo  4889,50
37 województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36)  4544,65
38 Katowice  4773,45
39 gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy  4395,33
40 województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39)  4017,20
41 Kielce  4691,21
42 gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny  3955,54
43 województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42)  3296,28
44 Olsztyn  5465,35
45 gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud  4133,58
46 województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45)  3444,65
47 Poznań  5924,60
48 gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne  5043,72
49 województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48)  4203,10
50 Szczecin  4516,60
51 gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo  4215,75
52 województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51)  3914,90

źródło: www.bgk.pl