Mieszkanie dla Młodych a umowa z deweloperem

Opublikowano: 25 lutego 2015 przez Tomek

Jednym z elementów wniosku o kredyt z dopłatą MdM, jest przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości. Na tej podstawie analitycy bankowi obliczą dokładną powierzchnie oraz cenę metra kwadratowego mieszkania. Dane te są niezbędne do ustalenia wysokości należnej dopłaty, jak i samej kwoty kredytu. W myśl ustawy, każdy kupujący mieszkanie na rynku pierwotnym, powinien podpisać z wykonawcą tzw.umowę developerską. Jedak do samego złożenia wniosku oraz, aby uruchomić procedurę kredytową, wystarczy przedstawić umowę przedwstępną, rezerwacyjna, a nawet sam prospekt informacyjny dotyczący nieruchomości.

Prospekt informacyjny.

Jednym z dobrodziejstw ustawy developerskiej jest obowiązek sporządzania przez wykonawce tzw. prospektu informacyjnego inwestycji. Dokument ten jest bezpłatnie udostępniony na żądanie przyszłego nabywcy lokalu mieszkalnego. W większości banków taki prospekt wystarczy, by rozpocząć proces obliczania zdolności kredytowej dla programu MdM i wydania decyzji kredytowej. Prospekt informacyjny zawiera wiele cennych informacji, odnoszących się do samej inwestycji, jak i do wiarygodności developera np:

-informacje, czy przeciwko developerowi nie jest lub było prowadzone postępowanie egzekucyjne,

-przedstawienie poprzednich zrealizowanych inwestycji,

-status prawny nieruchomości, lobby-411029_1280

– sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata,

-kopie pozwolenia na budowę i pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

-plan zagospodarowania przestrzennego wokół omawianej inwestycji,

-harmonogram prac wraz z planowanym terminem zakończenia budowy,

-szczegółowe informacje dotyczące lokalu mieszkalnego (rozkład pomieszczeń, standard wykończenia itd.).

Należy pamiętać, że udostępnienie kupującemu, prospektu nie zobowiązuje w żaden sposób dewelopera do zarezerwowania mieszkania. Co za tym idzie, w każdej chwili może być ono sprzedane.

Umowa rezerwacyjna.

Umowa rezerwacyjna zawierana jest zazwyczaj na bardzo wczesnym etapie inwestycji. Jest to wygodna forma umowy z developerem, w przypadku gdy z jakiegoś powodu nie chcemy podpisywać umowy developerskiej. Tak naprawdę ani ustawa developerska ani kodeks cywilny dokładnie nie regulują kształtu prawnego takich umów. Ogólnie, umowy polegają na zobowiązaniu developera na czasowe wyłączenie ze sprzedaży danego lokalu mieszkalnego, w zamian za to przyszli nabywcy zobligowaniu są do zapłaty pewnej kwoty rezerwacyjnej, zaliczanej na poczet całości ceny nieruchomości. Umowy zazwyczaj zawierają tak sformułowane zapisy, że w przypadku rezygnacji kupujących tracą oni wpłaconą zaliczkę. Forma prawna i brak dostatecznych regulacji umowy rezerwacyjne są niewystarczającym zabezpieczeniem dla ochrony kupującego. Dlatego po uzyskaniu decyzji kredytowej czy dokonaniu ostatecznej decyzji o zakupie lepiej podpisać właściwą umowę developerską. Aby umowa rezerwacyjna miała jakąkolwiek wartość dla kupującego, należy zadbać by zawierała, choć część zapisów obowiązujących w umowach developerskich np:

– określenie stron umowy,

-dane kupującego i sprzedającego,

-dokładną cenę,

-metraż lokalu.
Umowa przedwstępna.

Umowa przedwstępna, może być zawarta w zwykłej formie papierowej bądź z zachowaniem formy aktu notarialnego. Jest kosztowniejszym, lecz bezpieczniejszym rozwiązaniem. Zgodnie z kodeksem cywilnym, którego przepisy mają zastosowanie w przypadku takich dokumentów. Umowa przedwstępna może zobowiązywać do podpisania właściwej umowy developerskiej. Możliwe jest również, takie skonstruowanie zapisów

Popularność MdM-u wciąż rośnie

Popularność MdM-u wciąż rośnie

umowy, by zobowiązywała do wyodrębnienia i przeniesienia własności mieszkania. Ważne jest, by umowa określała jasno cenę nabywanej nieruchomości, zwłaszcza, jeżeli podpisujemy dokument, gdy inwestycja jest na etapie dziury w ziemi. Często w takich umowach sprzedający uzależniają ostateczną cenę, od zmiennego czynnika np: kosztów materiałów budowlanych. Jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie, musi być opisany sposób jego naliczania. Należy pamiętać, że rezygnacja z udziału notariusza w podpisaniu umowy, mocno ogranicza ewentualne roszczenia nabywcy, w przypadku nie wywiązania się dewelopera z umowy. Jedynie dokument sporządzony w formie aktu notarialnego, jest podstawą do wniesienia przed sądu sprawy o przeniesienie własności, bez dobrowolnej zgody developera.

Umowa deweloperska.

Umowa ta ma stanowić najlepsze zabezpieczenie dla obu stron, w razie niedopełnienia zawartych w niej ustaleń. Dokument sporządzany jest w formie aktu notarialnego oraz podpisywany w obecności notariusza. Koszty tego zabiegu dzielone są równo, pomiędzy kupującego i sprzedającego. W razie niewywiązania się developera z zobowiązań, umowa będzie stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń. Przed podpisaniem, warto zapoznać się z najważniejszymi elementami, które powinny znaleźć się w dokumencie:

-strony umowy, miejsce i datę podpisania,

-cenę nieruchomości oraz zasady i terminy płatności,

-powierzchnie użytkową mieszkania oraz zasady według, których ja obliczono,

-opis rozmieszczenia pomieszczeń mieszkania oraz jego usytuowanie w budynku,

-datę przeniesienia własności,

-zakres prac wykończeniowych leżących w gestii wykonawcy,

-informacje dotyczące działki, na której znajduje się nieruchomość (powierzchnia,hipoteka,księgi wieczyste),

-kary i grzywny za niewywiązanie się którejś ze stron, z podpisywanej umowy,

-warunki rozwiązania umowy.

-integralną częścią umowy developerskiej jest sporządzany przez sprzedającego wspomniany już prospekt informacyjny.

Umowa przed podpisaniem powinna zostać sprawdzona przez notariusza, pod kontem poprawności i zgodności z obowiązującym prawem.

 
 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych krok po kroku

Opublikowano: 15 lutego 2015 przez Tomek

Jak bardzo trzeba się namęczyć, by uzyskać kredyt hipoteczny z dopłatą? W opinii większości osób planujących skorzystać z dopłat MdM, procedura przez którą musi przejść przyszły kredytobiorca, to istny bieg z przeszkodami. Tony zaświadczeń, dziwne oświadczenia, pokręcone limity, szamańskie zwyczaje bankowych analityków itd. Ten tajemniczy świat bankowego voo doo, nie jest tak bardzo skomplikowany, jak się wydaje. Oczywiście, nie można tego porównać do kupowania bananów w Tesco, ale sprawa jest jak najbardziej do ogarnięcia.

Krok 1 – Sprawdzamy, czy spełniamy warunki.

Pomysłodawcy programu dopłat określili limit wieku kredytobiorców, korzystających z dopłat jest to 35 lat. Uściślając kredytobiorca może ubiegać się o dopłatę, jeżeli w aktualnym roku kończy 35 lat lub mniej, Tak więc, jeżeli w tym roku już opijałeś swoje 35 urodziny, do końca roku możesz skorzystać z dopłaty. W przypadku, gdy do programu przystępuje małżeństwo, liczy się wiek młodszego współmałżonka. Oczywiście, musisz spełnić wymagania dotyczące zdolności kredytowej, dla określonej kwoty zakupu

Popularność MdM-u wciąż rośnie

Popularność MdM-u wciąż rośnie

mieszkania.Orientacyjną zdolność kredytową łatwo sprawdzisz w powszechnych kalkulatorach online. Możesz również udać się do banku czy doradcy kredytowego, który taką orientacyjną zdolność kredytową określi. Chcąc skorzystać z dopłaty, nie możesz posiadać, teraz ani w przeszłości żadnego mieszkania czy domu jednorodzinnego. Nie możesz również być osobą posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Krok 2 – Szukamy wymarzonego gniazdka.
Wybór nieruchomości jest najtrudniejszym zadaniem. Na przyszłe mieszkanie prawdopodobnie będziemy skazani do końca życia. Oprócz oczywistych rzeczy jakie sprawdzamy, czyli lokalizacja, metraż i cena. Dobrze jest zapytać developera, o planowane rozwiązania eksploatacyjne np. ogrzewanie, podgrzewanie wody, materiał użyty do budowy. Elementy te będą mieć wpływ na przyszłe miesięczne opłaty. Kolejne istotne zagadnienie to infrastruktura, czy planowana jest budowa ogrodzenia, placu zabaw dla dzieci, parkingu. Odległość do szkoły, przystanku itd.
W kręgu zainteresowań znaleźć powinny się też informacje o umowie wstępnej, formie własności, hipotece budowanej nieruchomości. Według warunków obowiązujących w programie MdM, mieszkanie nie może przekroczyć 75 m2 powierzchni użytkowej, dla domu jednorodzinnego limit ten wynosi 100m2. Dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, limit został powiększony o 10 m2. Dla danej lokalizacji ustawodawca ustalił również limity ceny za metr kwadratowy.

Krok 3 – Wycieczka do banku.

Po sprawdzeniu zdolności kredytowej i znalezieniu wymarzonego mieszkania, udajemy się do Banku współpracującego z BGK, w ramach programu MdM. Na obecną chwilę możemy wybierać z:
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna,
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ,
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ,

 

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
Alior Bank Spółka Akcyjna,
SGB-Bank Spółka Akcyjna,
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ,
Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna ,
Bank Millennium Spółka Akcyjna,
Euro Bank Spółka Akcyjna,
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna ,
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna ,
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna .

Zamiast sprawdzać oferty w każdym banku osobno, możemy skorzystać z usług doradców finansowych, Open Finance czy Expander. Całą obsługę papierkologiczną, można załatwić w jednym miejscu. Taką pomoc możesz uzyskać tutaj. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składamy za pośrednictwem wybranego banku/doradcy finansowego. O dofinansowanie możesz się starać w kilku bankach na raz. Na pierwszym spotkaniu, dowiemy się jakie (w naszym przypadku) musimy dołączyć dokumenty do wniosku. Bank czy Doradca wyposaży nas, w odpowiednie druki oraz wzory, które są wymagane przez konkretny bank.

Krok 4 – Skompletowanie dokumentów.

Oczywiście większość zaświadczeń, będziemy musieć uzyskać sami. Ich ilość będzie zależeć w dużej mierze od formy prawnej zatrudnienia i stanu naszych osobistych finansów. Oprócz standardowych zaświadczeń, wymaganych przy zwykłym kredycie hipotecznym, należy dołączyć odpowiednie oświadczenia. Mówiące o spełnieniu wymagań programu MdM:

– deklarujemy że, nie posiadamy, ani nie posiadaliśmy innego mieszkania,

– oświadczamy że, nieruchomość której dotyczy dofinansowanie pochodzi z rynku pierwotnego i będzie służyć naszym potrzebom mieszkaniowym.

– developer wystawia oświadczenie że, budowane przez niego mieszkanie, spełnia kryteria programu.

W zależności od banku potrzebna będzie również wycieczka do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Niestety, banki będą się interesowały również naszą sytuacją rodzinną, tak więc akty urodzenia, orzeczenie o rozwodzie, separacji będą wymagane.

Krok 5- Złożenie wniosku i podpisanie umowy kredytowej.

Gdy mamy już wszystkie niezbędne dokumenty wracamy złożyć wniosek. Od tej pory Bank ma 60 dni na ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji oraz wysłanie gotowego wniosku do BGK. Ten zaś dokonuje analizy przyjętych dokumentów i podejmuje decyzje o dofinansowaniu. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK, zostaniemy zaproszeni na podpisanie umowy kredytowej. Na tym etapie niezbędna jest analiza przygotowanej umowy, jeżeli jakikolwiek zapis jest niezrozumiały, pracownik banku ma obowiązek udzielić stosownej informacji. Jeżeli jesteś podejrzliwy lub niepewny uczciwości banku, możesz taką umowę przedstawić prawnikowi. Najważniejszymi elementami umowy jest:

– określenie stron,

– czas spłaty,

– kwota kredytu oraz wysokość raty,

– oprocentowanie,

– prowizje i inne opłaty za obsługę kredytu.

Krok 6 – Finalizacja ustawień.

Po podpisaniu umowy kredytowej, udajemy się do notariusza. Tam w obecności developera podpisujemy akt notarialny, który musimy dostarczyć do placówki banku. Ostatnim zadaniem będzie dokonanie wpisu w księgach wieczystych odnośnie hipoteki. Po dostarczeniu potwierdzenia bank przeleje środki na konto developera. A my cieszymy się z mieszkania i że pokonaliśmy bankową maszynkę papierkologiczną.

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Mieszkanie dla młodych – jakie dokumenty

Opublikowano: 11 lutego 2015 przez Tomek

 
Staranie się o kredyt hipoteczny jesteśmy skazani, na kompletowanie stosu zaświadczeń, które należy uzupełnić, otrzymać od odpowiedniego organu administracji państwowej, czy po prostu skopiować skopiować tylko do przedłożenia analitykom bankowym. Skorzystanie z dopłat w ramach programu MdM, będzie wiązało się z przedstawieniem kilku dodatkowych dokumentów. Instytucją , która zajmuje się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków, jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca, jednak nie składa dokumentów bezpośrednio w BGK, lecz robi to za pośrednictwem wybranego banku, uczestniczącego w programie. W poszczególnych bankach wymagane dokumenty bywają różne, postaraliśmy się opisać najczęściej wymagane.

Zaświadczenia dotyczące nieruchomości.

Najważniejsze, to umowa wstępna lub przedwstępna z deweloperem. W takim dokumencie powinny znaleźć się zapisy odnoście: hotel-595121_1280

-ceny nabycia mieszkania,

-planowanego terminu przeniesienia własności,

-lokalizacja nieruchomości,

-wielkość powierzchni użytkowej,

-termin oddania do użytku.

Niezbędne okażą się też wyciągi z ksiąg wieczystych oraz hipoteki sprzedawanej nieruchomości.

Developer musi przedstawić, wyciąg z KRS odnośnie swojej działalności. Czasami potrzebny będzie także dokument, zaświadczający o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej inwestora zastępczego.

Jeżeli developer zaciągną kredyt pod budowę, a zabezpieczeniem jest hipoteka działki, na której zbudowano nasze przyszłe mieszkanie. Developer musi przedstawić dokument, który potwierdzi zgodę na wyłączenie kupowanego przez nas mieszkania, spod obciążenia hipotecznego. Takie oświadczenie, wystawia bank, w którym developer zaciągną kredyt. Chodzi tu o bezpieczeństwo, tak abyśmy nie musieli spłacać długów developera.

Zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach.

Rodzaj oraz ilość dokumentów będzie zależeć od formy zatrudnienia. Najprościej będzie, gdy kredytobiorca zatrudniony jest na umowę o pracę. Jedno zaświadczenie wystawione na odpowiednim druku (bank przekazuje odpowiedni wzór) załatwia sprawę. Oczywiście, liczy się także staż pracy oraz rodzaj umowy (na czas określony, nieokreślony).

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie, również będą zobowiązane, do udokumentowania swojego stażu pracy. Najczęściej należy przedstawić, kopie swoich umów z ostatnich dwóch lat, wraz z potwierdzeniem ich wykonania. Niezbędne będzie również zaświadczenie z US, o uzyskanych dochodach, często też wyciąg z konta osobistego. Czasami, banki wymagają złożenie specjalnego oświadczenia, o realnych kosztach wykonania umowy zlecenie.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarcza, będą potrzebować zaświadczenia z ZUS, o niezaleganiu ze składkami. Urząd skarbowy musimy poprosić o, zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z opłatami podatkowymi. Aby potwierdzić dochód, potrzebne będą deklaracje podatkowe PIT, nawet za ostatnie 2 lata. W przypadku osób korzystających z uproszczonej formy płatności podatku dochodowego wymagane jest dołączenie, kopii zawiadomienia złożonego w Urzędzie Skarbowym, o korzystaniu z tej formy płatności podatku. Skopiować również trzeba, decyzje o nadaniu numeru REGON, decyzje o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

Dokumentacja stałych wydatków.

Umowy i harmonogramy spłaty, obecnie ciążących na nas kredytach. Najczęściej, są to niskie pożyczki konsumpcyjne. Pralka, lodówka, czy telewizor zakupiony na raty. Debet na koncie, czy karta kredytowa też będzie takim obciążeniem. building-395838_1280

Umowy związane z pozostałymi zobowiązaniami takimi jak, opłaty za telefon, telewizje czy internet. Liczy się każde stałe zobowiązanie finansowe, które zgodziliśmy się ponosić podpisując odpowiednią umowę.

Udokumentować należy także swoją sytuacje rodzinną. Bank będzie interesowało, ile osób mamy na utrzymaniu. Z kim prowadzimy gospodarstwo domowe. Jakie są miesięczne koszty utrzymania. W tym celu przedstawiamy, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, wyroki sadu o orzeczonym rozwodzie, separacji czy zasadzonych alimentach.

Specjalnie dla programu Mieszkanie dla Młodych.

Pomysłodawcy ustawy, określającej zasady działania programu mieszkanie dla młodych, wymyślili kilka dodatkowych deklaracji, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, umożliwiających skorzystanie z dopłat MdM.

Oświadczenie, o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Mówiąc normalnie deklarujemy, że mamy do 35 lat i nie posiadamy ani w przeszłości nie posiadaliśmy domu/mieszkania na własność. Dotyczy, to również prawa do spółdzielczego mieszkania własnościowego. Oczywiście, deklarujemy niezwłoczne powiadomienie w przypadku, zmiany sytuacji.

Oświadczenie, w którym deklarujemy, że mieszkanie, które mamy zamiar kupić, będzie służyć tylko naszym potrzebom oraz, że cena metra kwadratowego przyszłego mieszkania spełnia limity cen, właściwe danej lokalizacji.

Wymagane, w przypadku gdy przyszły kredytobiorca wynajmuje lokal mieszkalny lub, gdy przysługuje mu prawo do lokatorskiego spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Kredytobiorca zobowiązuje się do zrzeczenia się prawa, do dotychczasowego lokalu i jego opuszczenia w terminie do 6 miesięcy, od daty zakupu nowego mieszkania.

Ostatnie oświadczenie wypełnia developer, u którego kupujemy mieszkanie, zawiera ono stwierdzenie, iż sprzedawane przez niego mieszkanie, będzie zasiedlone po raz pierwszy.

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Kredytowa mitologia

Opublikowano: 5 lutego 2015 przez Tomek

 
Przez ponad dwadzieścia lat funkcjonowania w Polsce wolnego rynku, wokół banków i oferowanych przez nie produktów, narosło wiele zabobonów. Mitologii opiewającej zło i dwulicowość banków w Polsce, nie powstydziłby się sam Homer. Pomimo upływu lat, ciągłej edukacji społeczeństwa, wciąż się boimy, a mity spokojnie żyją wśród nas.

Nie spłacasz kredytu? Bank wsadzi cię do wiezienia – Fałsz .

Bez obaw, jeżeli nie spłacasz kredytu z przyczyn niezależnych od ciebie (utrata pracy,choroba) nie pójdziesz za kratki. Kodeks karny nie przewiduje kary pozbawienia wolności, za niespłacanie kredytu. Do więzienia trafisz, jeżeli zaciągnąłeś kredyt, o którym wiedziałeś, że nie możesz go spłacić. Podobnie rzecz się ma z przedstawieniem fałszywych zaświadczeń,dokumentów, tym samym wyłudzeniem kredytu. Za kratami można skończyć również, za zatajanie podlegającego egzekucji majątku.

Mieszkanie kupione na kredyt nie jest moje tylko Banku – Fałsz.

Aby zostać prawnym właścicielem mieszkania, kupionego za pieniądze pochodzące z kredytu, nie musisz czekać do jego spłaty. Stajesz się nim w

portfel

Polacy wciąż boją się banków

momencie podpisania umowy sprzedaży z developerem i otrzymaniem aktu notarialnego. W księgach wieczystych, też od razu widniejesz w dziale właściciel:). Bank wpisany jest jako wierzyciel, który będzie miał prawo pierwszeństwa, przed innymi wierzycielami do ewentualnej egzekucji, pożyczonych pieniędzy.

Odmówili mi kredytu w banku, w innym też to zrobią – Fałsz.

Banki określając zdolność kredytową, najczęściej stosują tzw. model porównawczy. Polega on na tworzeniu profilu klienta idealnego. Podstawą tego modelu są inni klienci, którzy dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań. Osoba starająca się o kredyt porównywana jest z utworzonym profilem. Oczywiście, cechy i ich wpływ na końcową zdolność kredytowa są tajemnicą banku. Każdy ma swój odrębny system, stopniowania poszczególnych składowych. Dlatego zdolność kredytowa, nigdy nie będzie jednakowa w różnych bankach.

Z rodzicami mam większe szanse na kredyt? – Fałsz.

Starając się o kredyt mieszkaniowy wspólnie z rodzicami, zwiększymy podstawę do obliczenia zdolności kredytowej. Jednak z uwagi na okres spłaty takiego kredytu, banki biorą pod uwagę wiek wnioskodawców. W większości wypadków, banki rozkładają kredyty maksymalnie do 70 roku życia. Taki zabieg, może wydatnie zwiększyć ratę kredytu oraz zmniejszyć zdolność kredytową. Jeżeli twoim rodzicom zostało mniej niż 15-20 lat do siedemdziesiątki, dołożenie ich jako kredytobiorców, obniży twoją zdolność kredytową.

Bez umowy nie dostane kredytu? – Fałsz.

Naturalnie, umowa o prace jest najlepszym potwierdzeniem zdolności kredytowej. Banki, jednak nie ograniczają się tylko do akceptowania tylko takiej formy uzyskiwania dochodu, przez przyszłego kredytobiorce. Umowa zlecenie czy działalność gospodarcza, również będzie mile widziana przez bankowych analityków. Pod warunkiem odpowiedniej ciągłości czasu pozyskiwania w ten sposób dochodu. W przypadku umowy zlecenie bank będzie wymagał min. dwóch lat ciągłej pracy. W przypadku prowadzenia firmy, okres ten, może wynieść nawet trzy lata. Dla firm, potwierdzeniem dochodu, będzie rozliczenie z urzędem skarbowym. Tak więc, myśląc o kredycie hipotecznym, nie warto sztucznie zaniżać dochód, wpisując w koszty firmy wszystko, co podpowie ułańska fantazja. Efektem będzie niższa zdolność kredytowa w banku.

Nawet, jeżeli spłacę wcześniej kredyt, to muszę zapłacić odsetki za całość – Fałsz.

W Polskim prawie bankowym, widnieje zapis, że bank może pobierać odsetki, wyłącznie podczas trwania umowy kredytowej. Spłacając wcześniej pożyczony kapitał, umowa kredytowa wygasa. Jeżeli twój kredyt rozłożony był na 30 lat, a ty spłaciłeś go w 10 lat, bank nie zażąda odsetek za kolejne 20 lat. Banki, jednak mają sposób, by trochę przytemperować tych co za wcześnie kończą. W umowie kredytowej określony jest termin, do którego za wcześniejszą spłatę, bank pobierze odpowiednią prowizje. Bez obaw, nie są to zazwyczaj duże sumy. Ot kilka tysięcy złotych ;)

 

Sprawdź bezpłatnie swoją dopłatę MdM u najlepszych doradców

 

Jak wybrać kredyt hipoteczny

Opublikowano: 1 lutego 2015 przez Tomek

Wybór kredytu hipotecznego, to poważna sprawa, nie trzeba nikogo o tym przekonywać. Przeoczenie kilku faktów w umowie kredytowej może mieć poważne konsekwencje finansowe. Czasami dziwi mnie fakt, że tak wielu kredytobiorców podchodzi do sprawy, jak do kupowania parówek w Biedronce(są bardzo dobre,polecam). (więcej…)